Słowo od redaktora

Lato kojarzy się zwykle z wakacjami i wypoczynkiem. Jednak uczelnie w tym czasie pracują naprawdę intensywnie. W naszej Alma Mater – oprócz przygotowań do nowego roku akademickiego – nie brakowało zajęć związanych z organizacją i przeprowadzeniem bądź uczestnictwem w uroczystościach państwowych, patriotycznych i akademickich. Wkrótce po promocji oficerskiej i pożegnaniu żołnierzy, którzy ukończyli WAT, witaliśmy nowych studentów wojskowych – oni w uczelni pojawiają się dużo wcześniej niż cywilni.
Nie próżnowali również naukowcy, których dokonania wyróżniono m.in. XXVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wielu naszych badaczy wciąż wspomaga służby medyczne, opracowując nowe wynalazki i systemy zwiększające wykrywanie chorób oraz bezpieczeństwo pracowników służby zdrowia. Te oraz inne dokonania naszych uczonych znajdą Państwo na kartach aktualnego wydania naszego pisma (a także tegorocznego numeru specjalnego, poświęconego młodym naukowcom oraz działającym w WAT kołom naukowym).
Ten rok jest wyjątkowy pod wieloma względami – nie tylko obostrzeń sanitarnych i zmian związanych ze sposobem nauczania, ale również organizacyjnych, gdyż urzędowanie rozpoczęły nowe władze Wojskowej Akademii Technicznej (kadencja 2020–2024).
Zapraszam do lektury nowego „Głosu Akademickiego”.

Hubert Kaźmierski

 


7–9 (292–294)
lipiec–wrzesień