Słowo od redaktora

Chociaż cały kwiecień obfitował w pamiętne i mocno absorbujące wydarzenia – m.in. nominacja profesorska, umowy i porozumienia na szczeblu międzynarodowym, podsumowanie semestru zimowego i wiele innych – to naprawdę mocnym akcentem był koniec miesiąca. Na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się konferencja prasowa, będąca inauguracją rekrutacji do liceum dla przyszłych żołnierzy informatyków, które rozpocznie działalność już 1 września 2019 r. Liceum, co podkreślił sam szef MON, będzie częścią Wojskowej Akademii Technicznej.
Chociaż nauka to potęgi klucz (a uczelnia to miejsce, gdzie stawia się naukę na piedestale), to często przegrywa ona – nie tylko w przypadkach jednostkowych, ale nawet systemowych. Z kim/czym przegrywa? Wyjaśnia to w swym felietonie prof. Witkiewicz.
Ja jednak jestem przekonany, iż nie zawsze i nie cała „idzie w las” – udowadniają to nasi naukowcy i studenci, którzy odnoszą sukcesy w międzynarodowych konkursach, dokonują wspaniałych odkryć i nie ustają w odkrywaniu kolejnych tajemnic otaczającego nas świata.

Życzę milej lektury!

Hubert Kaźmierski

 


277
(kwiecień) 2019