Słowo od redaktora

Co my wiemy, to tylko kropelka.
Czego nie wiemy, to cały ocean.

Isaac Newton

Choć od czasów genialnego brytyjskiego uczonego minęło bez mała trzysta lat, a nauka poczyniła olbrzymie postępy, przed nami wciąż rozpościera się ocean niewiedzy. Mimo lepszych narzędzi badawczych, mimo sprawniejszej komunikacji i dostępu do zasobów nauki – ilość pytań, na które dalej nie znamy odpowiedzi, wciąż rośnie.
Dlatego niezmiernie mnie cieszy zaangażowanie młodych naukowców w próby odpowiedzi na te pytania oraz ich odwaga w zadawaniu kolejnych. To dzięki takiej postawie możemy ulepszać nasz świat. Dlatego właśnie należy promować i doceniać młodych naukowców, gdyż mają odwagę i chęci do podejmowania wyzwań, nie zrażają się niepowodzeniami, nie są zachowawczy. Pojęcie młodego naukowca nie wiąże się z datą urodzenia, a z jego stażem naukowym. Definicja MNiSW mówi, iż jest to osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, ale od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym działającym w Polsce, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
Z dumą polecam Państwu lekturę (już drugiego) numeru specjalnego „Głosu Akademickiego”, w na łamach którego nasi młodzi naukowcy prezentują swoje osiągnięcia, docenione nie tylko w Wojskowej Akademii Technicznej.
Cieszy mnie fakt, iż niektórzy znaleźli się w tym znakomitym gronie już po raz kolejny.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński
prorektor ds. naukowych

 


Wydanie specjalne