Słowo od redaktora

Inauguracja nowego roku akademickiego niektórym może wydawać się rutynowym (corocznym) rytuałem, skupionym głównie na formie, a nie treści. To jednak powierzchowne wrażenie, bowiem w trakcie tej właśnie uroczystości rozpoczyna się wiele doniosłych wydarzeń. Uroczyste ślubowanie studentów to oficjalne przyjęcie ich w poczet akademickiej społeczności. Wtedy też poznajemy plany i wyzwania, jakie czekają nas w ciągu nowego roku akademickiego, mamy możliwość poznać nowe osoby, które napotkamy w trakcie nauki/pracy w Akademii. Dowiadujemy się o ważnych zmianach w strukturze i funkcjonowaniu naszej Alma Mater.
Studenci wojskowi pierwszego roku – ich liczba sukcesywnie się zwiększa, bowiem tegoroczny limit na kierunkach wojskowych wyniósł 889 miejsc – jeszcze przed oficjalną inauguracją roku akademickiego przeżyli doniosłą chwilę, składając wojskową przysięgę. Czterech wyróżnionych podchorążych dostąpiło zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar Akademii.
Poza tym doniosłymi i oficjalnymi uroczystościami nie brakowało na równie ważnych wydarzeń, o których możecie Państwo przeczytać w bieżącym numerze „Głosu Akademickiego”.
Życzę milej lektury!

Hubert Kaźmierski

 


10
październik