Słowo od redaktora

Początek nowego roku akademickiego 2018/2019 to nie tylko nowi studenci, nowe programy nauczania i plany przedsięwzięć. To także, a dla wielu – przede wszystkim – nowa Ustawa 2.0 (zwana też Konstytucją dla Nauki). W artykule poświęconym tejże, pracownicy Działu Nauki wyjaśniają, co nas czeka w związku z nadchodzącymi zmianami. Kolejnym ułatwieniem może być „ściągawka” graficzna, zawierająca wykaz kierunków (z podziałem na wojskowe i cywilne) prowadzonych na poszczególnych wydziałach (brawa dla Sebastiana Jurka z Działu Promocji
za pomysłowy i przejrzysty schemat). Ilość nagród, wyróżnień i odznaczeń zdobytych na wielu wystawach i konferencjach pokazuje, że nasi pracownicy nie próżnowali w ubiegłych latach ani w okresie wakacyjnym. Nie pozostało to niezauważone, o czym świadczą wyróżnienia, awanse i medale, którymi uhonorowano wielu pracowników naszej Alma Mater. W bieżącym numerze, ze względu na ilość ważnych
spraw, zrezygnowałem z całej strony na wstępniak, a także z kolejnej części felietonu o językowych niewypałach. Cieszy mnie niezmiernie aktywność i zaangażowanie naszych Czytelników, którzy chwytają za pióro (polecam dział Felietony) – mam nadzieję, że wkrótce będę miał okazję przedstawić nowych Autorów.

Zapraszam do lektury!

Hubert Kaźmierski

 


271
(październik) 2018