#KlubAbsolwentówWAT - Dział Promocji i Komunikacji Wojskowej Akademii Technicznej

Marek Kret, absolwent WAT
Z Markiem Kretem, Senior Engineering Managerem w GE Aerospace, absolwentem Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT, rozmawia Dominika Naruszko. Dlaczego jesteś dumny z bycia absolwentem WAT? Wojskowa Akademia Techniczna to uczelnia z długą tradycją w kształceniu kadry wojskowej, a od kilkunastu lat …
Klub Absolwentów WAt
Z Radosławem Ładą, Director i Cloud Solutions Leader w PwC Polska, absolwentem Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, rozmawia Dominika Naruszko. Dlaczego jesteś dumny z bycia absolwentem WAT? Studia w WAT zapewniły mi solidne fundamenty wiedzy inżynierskiej, która potem była nieoceniona w budowaniu …
Rafał Pracht
Z Rafałem Prachtem, Chief Technology Officer i współzałożycielem start-upu FinQbit, absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, rozmawia Dominika Naruszko. Dominika Naruszko: Dlaczego jesteś dumny z bycia absolwentem WAT? Rafał Pracht: W Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Cybernetyki nabyłem wiele umiejętności, które obecnie …
Klaudia Kurpiewska, #KlubAbsolwentówWAT
Z Klaudią Kurpiewską, absolwentką Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT, a obecnie Software Systems Engineer w firmie Boeing, rozmawia Dominika Naruszko. Dlaczego jesteś dumna z bycia absolwentką WAT? Studia w WAT zapewniły mi solidne inżynierskie podstawy, dzięki którym mogę profesjonalnie wykonywać obowiązki …
kpt. dr inż. Igor Betkier
Z kpt. dr. inż. Igorem Betkierem, absolwentem Wydziału Mechanicznego (obecnie: Wydział Inżynierii Mechanicznej), pracownikiem naukowym i instruktorem w Wojskowej Akademii Technicznej, rozmawia Dominika Naruszko. Dlaczego jesteś dumny z bycia absolwentem WAT? Wojskowa Akademia Techniczna to uczelnia o długiej tradycji. Pozycja WAT jako …

Dział Promocji i Komunikacji

„Głos Akademicki”