1 – 2 (238 – 239)
styczeń – luty

3 (240)
marzec

4 – 5 (241 – 242)
kwiecień – maj

6 – 9 (243 – 246)
czerwiec – wrzesień

10 (247)
październik

11 – 12 (248 – 249)
listopad – grudzień