1 – 2 (130 – 131)
styczeń – luty
3 (132)
marzec
4 (133)
kwiecień
5 (134)
maj
6 (135)
czerwiec
7 – 9 (136 – 138)
lipiec – wrzesień
10 (139)
październik
11 – 12 (140 – 141)
listopad – grudzień