1 – 2 (118 – 119)
styczeń – luty
3 (120)
marzec
4 (121)
kwiecień
5 (122)
maj
6 (123)
czerwiec
7 – 9 (124 – 126)
lipiec-wrzesień
10 (127)
październik
11 – 12 (128 – 129)
listopad-grudzień