1 (286)
styczeń

2 (287)
luty

3 – 4 (288 – 289)
marzec – kwiecień

5 – 6 (290 – 291)
maj – czerwiec

Numer specjalny

7 – 9 (292 – 294)
lipiec – wrzesień

10 (295)
październik

11 – 12 (296 – 297)
listopad – grudzień