Konto do wpłat:

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
Laski, ul. Brzozowa 75, 05 – 080 Izabelin

KRS 0000054086

Nr konta: mBank 02 1140 1010 0000 4399 5800 1002
wpisując w tytule: Bieg – aktyWATor 2023