Nauka i technologia - Dział Promocji i Komunikacji Wojskowej Akademii Technicznej

Z dr. hab. inż. Volodymyrem Hutsaylyukiem, prof. WAT, z Wydziału Inżynierii Materiałowej Wojskowej Akademii Technicznej o nowej metodzie kompleksowej oceny stanu infrastruktury w elektrowniach cieplnych, która została opisana w czasopiśmie „Materials”, rozmawia Marcin Wrzos.
Z dr. hab. inż. Volodymyrem Hutsaylyukiem, prof. WAT, z Wydziału Inżynierii Materiałowej Wojskowej Akademii Technicznej o nowej metodzie kompleksowej oceny stanu infrastruktury w elektrowniach cieplnych, która została opisana w czasopiśmie „Materials”, rozmawia Marcin Wrzos. Jak był powód podjęcia badań? Obecnie w Polsce …
Nowy model zasilania elektronicznych systemów bezpieczeństwa umożliwi zaprojektowanie inteligentnych budynków odpornych na wyładowania atmosferyczne. To wynik współpracy naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej i Instytutu Kolejnictwa. Badania zostały opisane w czasopiśmie „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability”.
Nowy model zasilania elektronicznych systemów bezpieczeństwa umożliwi zaprojektowanie inteligentnych budynków odpornych na wyładowania atmosferyczne. To wynik współpracy naukowców Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej i Instytutu Kolejnictwa. Badania zostały opisane w czasopiśmie „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability”. Wykorzystanie procesu integracji …
Porowate kuliste węgle można wykorzystać jako rusztowanie do hodowli in vitro komórek ssaków. Naukowcy z Centrum Inżynierii Biomedycznej WAT przebadali trzy typy materiałów pod kątem adhezji oraz proliferacji komórek. Jeden z nich, nanoporowaty węgiel WET_C ma duży potencjał w zastosowaniach biomedycznych. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Nanotechnology”.
Porowate kuliste węgle można wykorzystać jako rusztowanie do hodowli in vitro komórek ssaków. Naukowcy z Centrum Inżynierii Biomedycznej WAT przebadali trzy typy materiałów pod kątem adhezji oraz proliferacji komórek. Jeden z nich, nanoporowaty węgiel WET_C ma duży potencjał w zastosowaniach …
Naukowcy WAT pracują nad detektorami podczerwieni nowej generacji. Pozwalają one pozyskać szereg informacji o obserwowanym obiekcie, m.in. o jego temperaturze, położeniu w przestrzeni, właściwościach powierzchni oraz składzie chemicznym atmosfery. Wytworzone na potrzeby badań struktury pozwalają na budowę urządzeń o wysokich parametrach detekcyjnych dla szerokiego zakresu promieniowania elektromagnetycznego. Wyniki zostały opisane w czasopiśmie „Materials Science and Engineering: B”.
Naukowcy WAT pracują nad detektorami podczerwieni nowej generacji. Pozwalają one pozyskać szereg informacji o obserwowanym obiekcie, m.in. o jego temperaturze, położeniu w przestrzeni, właściwościach powierzchni oraz składzie chemicznym atmosfery. Wytworzone na potrzeby badań struktury pozwalają na budowę urządzeń o wysokich …
dr hab. inż. Marcin Kowalski, prof. WAT
Dr hab. inż. Marcin Kowalski, prof. WAT, z Instytutu Optoelektroniki w międzynarodowym gronie naukowców pracuje nad nowoczesnym algorytmem wspierającym lekarzy w diagnozowaniu chorób płuc. Zespół osiąga już ponadprzeciętne efekty. Dzieli się nimi m.in. w wysoko punktowanych publikacjach naukowych. Naukowcy pracę nad …
Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej opracowali nowy materiał organiczny. Związek 3JK, w którym ferroelektryczna faza nematyczna NF może występować w szerokim zakresie temperatur, zyska zastosowanie m.in. w nowoczesnych technologiach optycznych. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Chemical Communications”.
Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej opracowali nowy materiał organiczny. Związek 3JK, w którym ferroelektryczna faza nematyczna NF może występować w szerokim zakresie temperatur, zyska zastosowanie m.in. w nowoczesnych technologiach optycznych. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Chemical Communications”.  W 2017 r. …

Dział Promocji i Komunikacji

„Głos Akademicki”