1 (308)
styczeń

2 (309)
luty

3 (310)
marzec

4 (311)
kwiecień

5 (312)
maj

6 (313)
czerwiec

7 – 9 (314 – 316)
lipiec – wrzesień

10 (317)
październik

11 (317)
listopad – grudzień