W życiu uczelni nowy rok obchodzimy dwukrotnie. Najpierw jest to nowy rok akademicki, a wkrótce po nim kalendarzowy. Oba – jako cezury czasowe – są dla nas ważne, gdyż kończą pewien okres i rozpoczynając kolejny, przynoszą nowe nadzieje, oczekiwania i wyzwania. Wprawdzie doświadczenia ostatnich trzech lat mogą hamować entuzjazm, ale wierzę, że warto być choćby ostrożnym optymistą, a także w to, że nauka pomaga przezwyciężać problemy i czynić nasze życie lepszym. Uczelnia i jej osiągnięcia są tego najlepszym dowodem. O niektórych z nich przeczytacie w bieżącym numerze. Większość z przedstawionych tu sukcesów ma twarz konkretnych osób, gdyż na sukcesy Akademii składają się talenty, praca i wysiłek jej studentów, wykładowców, pracowników i żołnierzy.
Życzę Państwu dobrego Nowego 2023 Roku, pełnego ciekawych wyzwań i sukcesów. Spełnienia noworocznych postanowień oraz szczęścia i wytrwałości w realizacji marzeń.
Do siego roku!

Hubert Kaźmierski


11–12 (318–319)
listopad–grudzień 2022