1 (262)
styczeń

2 (263)
luty

3 (264)
marzec

4 (265)
kwiecień

5 – 6 (266 – 267)
maj – czerwiec

Numer specjalny
Młodzi naukowcy

7 – 9 (268 – 270)
lipiec – wrzesień

10 (271)
październik

11 – 12 (272 – 273)
listopad – grudzień