#WATnews - Strona 4 z 10 - Dział Promocji i Komunikacji Wojskowej Akademii Technicznej

Inż. Wiktoria Rafalak z Instytutu Optoelektroniki WAT oraz mgr inż. Patrycja Lasota z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT zdobyły nagrody Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych. Oprócz nagród pieniężnych zwycięzcy dostają możliwość przedstawienia swojej pracy na jednym z branżowych wydarzeń.
Inż. Wiktoria Rafalak z Instytutu Optoelektroniki WAT oraz mgr inż. Patrycja Lasota z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT zdobyły nagrody Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych. Oprócz nagród pieniężnych zwycięzcy dostają możliwość …
Wojskowa Akademia Techniczna z prestiżową Nagrodą Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego. Dr inż. Michał Kucewicz z Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT zajął II miejsce w konkursie organizowanym przez Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Nagrody przyznawane są młodym naukowcom za prace opublikowane przed ukończeniem 35. roku życia.
Wojskowa Akademia Techniczna z prestiżową Nagrodą Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego. Dr inż. Michał Kucewicz z Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT zajął II miejsce w konkursie organizowanym przez Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Nagrody przyznawane są młodym naukowcom za prace opublikowane …
Projekt płk. prof. dr. hab. inż. Piotra Martyniuka z Wydziału Nowych Technologii i Chemii otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Fundusze pozyskane w ramach II konkursu INNOGLOBO posłużą opracowaniu warstw pasywacyjnych dla materiałów AIIIBV ograniczających prądy upływności w strukturach barierowych i lawinowych.
Projekt płk. prof. dr. hab. inż. Piotra Martyniuka z Wydziału Nowych Technologii i Chemii otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Fundusze pozyskane w ramach II konkursu INNOGLOBO posłużą opracowaniu warstw pasywacyjnych dla materiałów AIIIBV ograniczających prądy upływności …
Paulina Delis z WIG
Inteligentny system Milgeomed do lokalizacji, wstępnej oceny i pomocy medycznej poszkodowanym na polu walki wykorzystujący geoinformacje i sensory biomedyczne to efekt współpracy Wojskowej Akademii Technicznej (lider), Wojskowego Instytutu Medycznego, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz Investcore Sp. z o.o. Sp.k. Pierwsze …
płk. Marek Zyczki w mundurze wyjściowym na tle Godła WAT
Naukowcy z Instytutu Optoelektroniki WAT zbudowali kwantowy sprzętowy generator liczb losowych. To innowacyjne na skalę światową urządzenie powstało w ramach projektu „Technologie optyczne kryptologii kwantowej do ochrony danych w sieciach teleinformatycznych” realizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną (lider) w konsorcjum z …
Mateusz Kiersnowski na tle logotypu WAT
Mateusz Kiersnowski jest tegorocznym absolwentem inżynierii kosmicznej i satelitarnej w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, laureatem konkursu stażowego organizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu, a także managerem w zarządzie organizacji Join the Space. Podczas studiów aktywnie działał w Kole Naukowym Optoelektroników, …

Dział Promocji i Komunikacji

„Głos Akademicki”