Zespół badawczy z Wojskowej Akademii Technicznej pozyskał trzyletni grant na realizację projektu „Platforma międzynarodowej wymiany wiedzy tyflograficznej” w ramach konkursu Nauka dla Społeczeństwa II. Jego celem jest zapewnienie dostępu do metod i technik opracowywania tyflomap z wykorzystaniem nowoczesnych technik ich reprodukcji. Projekt zostanie dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości prawie 1 mln złotych. Grupa kierowana przez dr. inż. Jakuba Wabińskiego od kilku lat prowadzi badania nad optymalizacją produkcji tyflomap, czyli map dostosowanych do percepcji osób niewidomych i słabowidzących (ONS).

Zespół badawczy z Wojskowej Akademii Technicznej pozyskał trzyletni grant na realizację projektu „Platforma międzynarodowej wymiany wiedzy tyflograficznej” w ramach konkursu Nauka dla Społeczeństwa II. Jego celem jest zapewnienie dostępu do metod i technik opracowywania tyflomap z wykorzystaniem nowoczesnych technik ich reprodukcji. Projekt zostanie dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości prawie 1 mln złotych.

Grupa kierowana przez dr. inż. Jakuba Wabińskiego od kilku lat prowadzi badania nad optymalizacją produkcji tyflomap, czyli map dostosowanych do percepcji osób niewidomych i słabowidzących (ONS). W swoich pracach stosują podejście inkluzywno-partycypacyjne – do każdego etapu badań włączane są grupy docelowych użytkowników, czyli ONS. Dzięki temu wypracowane dotychczas rozwiązania, w większości pionierskie, odpowiadają realnym potrzebom odbiorców.

„Głównym celem projektu jest zapewnienie międzynarodowemu środowisku badawczemu oraz praktykom tyflokartografii na całym świecie, dostępu do metod i technik opracowywania tyflomap z wykorzystaniem nowoczesnych technik ich reprodukcji. Ułatwi to szybkie, powtarzalne i tanie opracowywanie map dla ONS, a także rozwój uniwersalnych narzędzi i usług umożliwiających ponadnarodową integrację prac nad standaryzacją znaków tyflokartograficznych” – tłumaczy dr inż. Jakub Wabiński z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT.

Cel ten będzie realizowany poprzez zorganizowanie serii kilkudniowych warsztatów międzynarodowych w różnych częściach świata, do udziału w których zaproszeni zostaną przedstawiciele środowisk tyflokartograficznych. Będą one obejmować zarówno teoretyczne podstawy metodycznego opracowywania map, jak i aspekty praktyczne związane z różnymi etapami prac nad nimi.

Ponadto, w ramach projektu zostanie opracowane i publicznie udostępnione repozytorium znaków dotykowych i graficznych oraz zasad redakcji tyflomap, które każdy zainteresowany będzie mógł przeglądać, pobierać, ale także zasilać własnymi rozwiązaniami.

oprac. Marcin Wrzos

fot. Katarzyna Puciłowska