Mjr dr inż. Damian Frąszczak z Wojskowej Akademii Technicznej znalazł się w gronie 228 stypendystów Ministra Nauki, reprezentujących 53 dyscypliny naukowe i artystyczne. W 19. edycji konkursu wsparcie zaplanowano na 3 lata, a jego miesięczna wysokość wyniesie 5.390 zł. Stypendia dla wybitnych młodych naukowców są przyznawane za znaczące osiągnięcia naukowe.
Cyberekspert mjr dr inż. Damian Frąszczak z Wojskowej Akademii Technicznej znalazł się w gronie 228 stypendystów Ministra Nauki, reprezentujących 53 dyscypliny naukowe i artystyczne. Naukowiec jest m.in. autorem oprogramowania, które pozwala na ustalenie źródła fałszywych informacji i sposobu ich rozprzestrzeniania się w mediach społecznościowych.

W 19. edycji konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wsparcie dla stypendystów zaplanowano na 3 lata, a jego miesięczna wysokość wyniesie ponad 5 tys. złotych. Stypendia dla wybitnych młodych naukowców są przyznawane za znaczące osiągnięcia naukowe.

Mjr dr inż. Damian Frąszczak jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej. 4 czerwca 2024 r. odbyła się publiczna obrona jego rozprawy doktorskiej: „Wykrywanie źródeł fałszywych wiadomości w sieciach społecznościowych”.

„Otrzymane stypendium jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem oraz motywacją do dalszych badań naukowych i rozwoju. Wyniki, które udało mi się osiągnąć nie byłyby możliwe bez wsparcia najbliższej rodziny. Myślę, że na decyzję o przyznaniu stypendium wpłynęły publikacje naukowe, udział w licznych projektach badawczych, a także nagrody za opracowane rozwiązania” – mówi mjr dr inż. Damian Frąszczak.

Jako członek zespołu badawczego z Wydziału Cybernetyki WAT, młody naukowiec brał udział w wielu pracach badawczych i wdrożeniowych finansowanych przez Europejską Agencję Obrony oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zaowocowało to opracowaniem szeregu systemów i aplikacji, które zostały wdrożone w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa.

Szczególnie należy wymienić tu system SymSG Border Tactics. Jest to wirtualne środowisko gry decyzyjnej wspierające szkolenie taktyki działania Straży Granicznej, wykorzystujące wirtualne i konstruktywne symulatory wspierające narodową oraz unijną politykę ochrony granic.

Obszar zainteresowań badawczych młodego naukowca obejmuje również zastosowania informatyki w systemach medycznych. Był zaangażowany w realizację m.in. takich projektów jak:

  • iSULIN – teleinformatyczny system bezinwazyjnej analizy poziomu glukozy we krwi i monitoringu zdrowia diabetyków;
  • TESLA – sensoryczny system analizy języka migowego i gestów wykorzystujący miografię oraz sensory inercjalne;
  • PATRON – multisensoryczny system analizujący symptomy choroby Parkinsona, wspierający diagnostykę oraz proces testów klinicznych leków neurologicznych.

Aktualnie realizuje intensywne badania w zakresie metod wykrywania źródeł fałszywych informacji. Sukcesem zakończyła się próba opracowania kompleksowej analizy technik wykrywania źródeł fake newsów, która pozwoli skuteczniej przeciwdziałać dezinformacji. Dr Frąszczak jest także autorem nowatorskiego oprogramowania, umożliwiającego ustalenie źródła fałszywych informacji i sposobu ich rozprzestrzeniania w mediach społecznościowych.

Rezultaty swoich badań naukowiec prezentował na licznych seminariach oraz konferencjach uczelnianych, krajowych i międzynarodowych. Jest również autorem lub współautorem wielu artykułów naukowych opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach.

Mjr dr inż. Damian Frąszczak pełni służbę w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, gdzie odpowiedzialny jest za opracowywanie, zarządzanie i utrzymanie systemów informatycznych tworzonych na potrzeby bieżącej działalności resortu obrony narodowej.

Młody naukowiec to osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora lub od uzyskania przez nią stopnia doktora nie upłynęło 7 lat.

Marcin Wrzos

fot. Alicja Szulc