Rekord na największą lekcję inżynierii materiałowej został pobity. W wykładzie zorganizowanym w Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) wzięło udział 111 uczniów z czterech szkół średnich. W całej Polsce, w wydarzeniu zorganizowanym na 15 uczelniach i w sześciu instytutach badawczych uczestniczyły 2524 osoby. To ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym.

Rekord na największą lekcję inżynierii materiałowej został pobity. W wykładzie zorganizowanym w Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) wzięło udział 111 uczniów z czterech szkół średnich. W całej Polsce, w wydarzeniu zorganizowanym na 15 uczelniach i w sześciu instytutach badawczych uczestniczyły 2524 osoby. To ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym.

Wykład „Metale a środowisko”, przeprowadzony w WAT 22 marca 2024 r. przez prof. Wojciecha Stępniowskiego miał na celu ukazanie roli inżynierii materiałowej we współczesnym świecie. Poruszane tematy obejmowały m.in. wpływ obróbki cieplnej stopów aluminium na mikrostrukturę i odporność korozyjną oraz wytwarzanie materiałów służących jako katalizatory do elektrochemicznej redukcji dwutlenku węgla do węglowodorów i alkoholi.

Na sali wykładowej wykładu wysłuchali uczniowie z czterech szkół średnich: Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, Zespołu Szkół nr 28 w Warszawie, Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego im. Polskich Kryptologów i XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana K. Norwida w Warszawie. Następnie uczestnicy mogli zweryfikować zdobytą wiedzę rozwiązując specjalny test.

Wykład miał charakter otwarty i wszystkie zainteresowane osoby mogły go wysłuchać na żywo w mediach społecznościowych WAT. Był on częścią obchodów Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej (ODIM). Po wykładzie uczniowie wzięli udział w licznych warsztatach i pokazach zaplanowanych w laboratoriach zlokalizowanych w różnych częściach kampusu WAT.

W największej lekcji inżynierii materiałowej w Polsce wzięły udział 2524 osoby, ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Aby spełnić formalne wymogi, w każdej z lokalizacji liczba uczestników nie mogła być mniejsza niż 30 osób. Lekcja była prowadzona przez jednego nauczyciela i trwała co najmniej 45 minut. Po wydarzeniu organizatorzy przesłali dokumentację do Biura Rekordów, które zweryfikowało liczbę uczestników.

W tym roku udział w biciu rekordu Polski wraz z WAT wzięły udział: Akademia Górniczo-Hutnicza, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Politechnika Śląska – Wydział Mechaniczny Technologiczny, Uniwersytet Bielsko-Bialski, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska – Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska – WIM, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Gdańska – WFTiMS, Politechnika Gdańska – WIMiO, Uniwersytet Śląski – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Centrum Zaawansowanych Technologii, Politechnika Krakowska – Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Łukasiewicz – GIT, Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Łukasiewicz – ICiMB.

Inżynieria materiałowa zajmuje się badaniem, projektowaniem i wytwarzaniem różnorodnych materiałów. Jej celem jest poszukiwanie rozwiązań technologicznych, które pozwolą na najlepsze wykorzystanie właściwości materiałów w różnych gałęziach przemysłu, takich jak lotnictwo, motoryzacja, elektronika, energetyka i medycyna.

W organizację ODIM 2024 zaangażowane były: Instytut Inżynierii Materiałowej, Instytut Fizyki Technicznej oraz Instytut Chemii z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT.

Patronem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. Kolejny Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej odbędzie się w marcu 2025 r. Organizatorzy już teraz zapowiadają podjęcie próby pobicia tegorocznego rekordu.

oprac. Marcin Wrzos

fot. Katarzyna Puciłowska