Zakończyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego im. prof. Lecha Solarza zorganizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną. W ścisłym finale uczestniczyło 41 uczniów szkół średnich z całej Polski. Zwyciężył Wojciech Miazek z Zespołu Szkół Elektrycznych w Lublinie.

Zakończyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego im. prof. Lecha Solarza zorganizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną. W ścisłym finale uczestniczyło 41 uczniów szkół średnich z całej Polski. Zwyciężył Wojciech Miazek z Zespołu Szkół Elektrycznych w Lublinie.

Konkurs odbył się 6 marca 2024 r. w Klubie WAT. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z całej Polski. Organizatorzy mają nadzieję, że w przyszłym roku liczba uczestników jeszcze się zwiększy.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonała prorektor ds. studenckich Pani dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT, która podkreśliła, że inicjatorem i pomysłodawcą konkursu jest Rektor – Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Życząc finalistom tylko prawidłowych rozwiązań prorektor wyraziła nadzieję, że wszyscy obecni finaliści wybiorą WAT jako swoją przyszłą Alma Mater.

Zwycięzcą I Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego im. prof. Lecha Solarza został Wojciech Miazek, który na co dzień uczy się w Zespole Szkół Elektrycznych w Lublinie. Komisja konkursowa przygotowała do rozwiązania 30 zadań testowych, w których do wskazania była tylko jedna prawidłowa odpowiedź. W odróżnieniu od I etapu zdecydowano się na dodanie jednego pytania otwartego, które wymagało od uczniów wykazania się nieco innymi umiejętnościami. Zakres materiału do opanowania na potrzeby konkursu był zgodny z obowiązującymi w bieżącym roku szkolnym wymaganiami do egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym.

Jak wyjaśnia prof. dr. hab. inż. Leszek R. Jaroszewicz, który pełni funkcję przewodniczącego komisji konkursowej – dobór pytań był bardzo przemyślany: „Przygotowaliśmy proste zadania, które jednak wymagają myślenia. W fizyce nie powinniśmy koncentrować się na wzorze, który jest tylko matematycznym zapisem danego zjawiska. Kluczowa jest umiejętność jego interpretacji i zrozumienie zachodzących procesów”.

W przemówieniu otwierającym wydarzenie prof. Leszek R. Jaroszewicz podkreślił znaczenie roli nauczycieli w przekazywaniu wiedzy uczniom. Jego zdaniem to oni mogą ich zainspirować i w ten sposób zadecydować o ich przyszłości.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Nadzór nad wydarzeniem sprawowała prorektor ds. studenckich dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT, a nad organizacją konkursu czuwał mgr inż. Wiesław Szczygielski.

Zwracając się do laureatów Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. Przemysław Wachulak serdecznie im pogratulował: „Po pierwsze gratuluję, że zdecydowaliście się wziąć udział w naszym konkursie. A po drugie, że wasza wiedza, umiejętności i talenty fizyczne zostały docenione. Celem naszego konkursu było propagowanie wiedzy fizycznej, rozwijanie waszych uzdolnień i zainteresowań fizycznych oraz ujawnienie młodych talentów. Chciałbym podkreślić, że zmagania intelektualne naszych finalistów zostały dobrze nagrodzone. Uczniowie, którzy w finale uzyskali najlepsze wyniki zdobyli indeksy naszej Akademii, jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju. Cieszę się, że tyle osób wzięło udział w Konkursie. Zainteresowanie nim było zaskakująco duże pomimo faktu, że była to dopiero jego pierwsza edycja”.

W konkursie wzięło udział 414 uczniów z 43 szkół średnich z całej Polski. Do ścisłego finału awansowało 41 uczestników z 16 placówek. Najliczniej reprezentowane były cztery szkoły, które miały w konkursie po 5 przedstawicieli. Były to dwie szkoły z Zamościa: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego i I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie z Gorzowa Wielkopolskiego i VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta z Białegostoku.

Wojciech Miazek i pozostali laureaci konkursu mają zapewnioną maksymalną liczbę punktów rankingowych przy ubieganiu się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów (zarówno wojskowych, jak i cywilnych) w WAT, bezpłatne zakwaterowanie w domu studenckim WAT, na jeden rok akademicki oraz stypendium z własnego funduszu WAT na stypendia za wyniki w nauce dla studentów.

Laureaci Ogólnopolskiego konkursu Fizycznego im. Lecha Solarza

Komisja konkursu pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Leszka R. Jaroszewicza, członka korespondenta PAN, z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT wyłoniła pięciu laureatów:

I miejsca – Wojciech Miazek z Zespołu Szkół Elektrycznych w Lublinie

II miejsce – Tymon Wójtowicz z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu

III miejsce – Jakub Ukalski z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu

IV miejsce – Krzysztof Domiński z II Liceum Ogólnokształcącego im Piotra Firleja w Lubartowie

V miejsce – Dominik Hec z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bochni

Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody ufundowane przez Rektora-Komendanta WAT.

Zgromadzeni na finale konkursu goście mogli wysłuchać wykładów: „Echolokacja – jak zobaczyć coś, czego nie widać” prof. dr. hab. inż. Mateusza Pasternaka, „Żołnierze cywilom – czyli o broni i amunicji” dr. inż. Marcina Hary oraz „Media społecznościowe a bezpieczeństwo” mgr Luizy Trzcińskiej.

Patronem konkursu jest prof. Lech Solarz, profesor zwyczajny Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Był wybitnym naukowcem, współautorem lub autorem prawie 100 publikacji naukowych. Specjalizował się w mechanice, modelowaniu zjawisk w ośrodkach ciągłych i metodach obliczeniowych. Umiejętność modelowania matematycznego różnych zjawisk, znajomość metod numerycznych, budowy algorytmów i programowania czyniły z niego cenionego współpracownika zespołów badających bardzo różne obiekty – od nanostruktur po czujniki drgań wykorzystujące akustyczne fale powierzchniowe.

Prof. Lech Solarz był również wybitnym wykładowcą, który potrafił zarażać swoim entuzjazmem kolejne pokolenia studentów Wojskowej Akademii Technicznej. Przeprowadził ponad 5 000 godzin zajęć dydaktycznych jako wykładowca przedmiotów: mechanika teoretyczna, hydraulika i hydrologia.

Marcin Wrzos

fot. Mariusz Maciejewski