Archiwa WAT - Dział Promocji i Komunikacji Wojskowej Akademii Technicznej

Z zespołem realizującym projekt COURAGEOUS: płk. dr. hab. inż. Markiem Życzkowskim, prof. WAT, kierownikiem projektu, mgr. inż. Konradem Brewczyńskim oraz mgr. inż. Krzysztofem Cichulskim z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, rozmawia Dominika Naruszko. Dominika Naruszko: Jednym z projektów, nad którym pracuje …
Marek Kret, absolwent WAT
Z Markiem Kretem, Senior Engineering Managerem w GE Aerospace, absolwentem Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT, rozmawia Dominika Naruszko. Dlaczego jesteś dumny z bycia absolwentem WAT? Wojskowa Akademia Techniczna to uczelnia z długą tradycją w kształceniu kadry wojskowej, a od kilkunastu lat …
#młodyinnoWATor mgr inż. Szymon Muszyński
Czy dzięki naukom ścisłym obliczymy poziom inspiracji cudzym utworem? O tym, czy dane dzieło jest plagiatem czy nie, decyduje szereg czynników i wielu specjalistów. Może się jednak zdarzyć, że na posądzenie o przywłaszczenie pomysłu wpłynie subiektywna ocena badacza. Da się …
Klub Absolwentów WAt
Z Radosławem Ładą, Director i Cloud Solutions Leader w PwC Polska, absolwentem Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, rozmawia Dominika Naruszko. Dlaczego jesteś dumny z bycia absolwentem WAT? Studia w WAT zapewniły mi solidne fundamenty wiedzy inżynierskiej, która potem była nieoceniona w budowaniu …
Podchorąży WAT w mundurze polowym uruchamia drona.
Przewaga jest podstawą sukcesu, dlatego trzeba o nią dbać na każdej płaszczyźnie. Jeśli pozbawimy przeciwnika możliwości komunikacji, szala zwycięstwa przechyli się na naszą stronę. Świetnym przykładem takiego awantażu jest rozwiązanie doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT ppor. mgr. inż. Jana Dułowicza, które …
Rafał Pracht
Z Rafałem Prachtem, Chief Technology Officer i współzałożycielem start-upu FinQbit, absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, rozmawia Dominika Naruszko. Dominika Naruszko: Dlaczego jesteś dumny z bycia absolwentem WAT? Rafał Pracht: W Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Cybernetyki nabyłem wiele umiejętności, które obecnie …

Dział Promocji i Komunikacji

„Głos Akademicki”