W pierwszej edycji Konkursu Fizycznego im. prof. Lecha Solarza wzięło udział 414 uczniów z 43 szkół średnich z całej Polski. Do ścisłego finału awansowało 42 uczestników z największą liczbą punktów. Już 6 marca 2024 r. powalczą o indeksy na dowolny kierunek studiów w Wojskowej Akademii Technicznej.

W pierwszej edycji Konkursu Fizycznego im. prof. Lecha Solarza wzięło udział 414 uczniów z 43 szkół średnich z całej Polski. Do ścisłego finału awansowało 42 uczestników z największą liczbą punktów. Już 6 marca 2024 r. powalczą o indeksy na dowolny kierunek studiów w Wojskowej Akademii Technicznej.

Konkurs jest organizowany przez Instytut Fizyki Technicznej Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT oraz Dział Spraw Studenckich WAT. W pierwszym etapie, który miał miejsce 7 grudnia 2023 roku wzięło udział 414 uczniów z 43 szkół z całej Polski. Uczestnicy z najlepszymi wynikami przyjadą 6 marca do Warszawy i wezmą udział w finale, który zostanie przeprowadzony w Wojskowej Akademii Technicznej.

Do drugiego etapu zakwalifikowały się 42 osoby, które podczas konkursów przeprowadzonych w szkołach uzyskały największą liczbę punktów. Lista uczniów, którzy znaleźli się w II etapie została opublikowana na stronie WAT. W finale konkursu główną nagrodą będą indeksy w Wojskowej Akademii Technicznej.

W II etapie konkursu uczestnicy będą mieli dwie godziny na rozwiązanie jednego zadania opisowego i 30 zadań testowych. Zakres materiału obowiązującego w konkursie wyznaczają obowiązujące w bieżącym roku szkolnym wymagania do egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym. Ostateczne wyniki poznamy już w dniu przeprowadzenia konkursu.

Szansę na indeks ma pięcioro uczniów, którzy w finale uzyskają najlepsze wyniki. W przypadku dużej liczby uczestników, którzy uzyskaliby co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów komisja może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby laureatów, ale do nie więcej niż dziesięciu uczniów.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy fizycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań fizycznych uczniów, ujawnianie młodych talentów oraz zainteresowanie młodzieży studiami politechnicznymi. Zwycięzcy konkursu po pomyślnie zdanej maturze mają zapewnione miejsce na wybranym przez siebie cywilnym kierunku studiów w WAT. W przypadku podjęcia studiów mają zagwarantowane podczas pierwszych dwóch semestrów stypendium naukowe oraz bezpłatne zakwaterowanie w domu studenckim.

Przewodniczącym komisji konkursowej jest prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaroszewicz, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT. Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego, gdzie od czterech kadencji pełni funkcję vice-przewodniczącego oraz redaktor naczelny czasopisma naukowego Opto-Electronics Review.

Patronem konkursu jest prof. Lech Solarz, profesor zwyczajny Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Wybitny naukowiec, był specjalistą w dziedzinie mechaniki, modelowania zjawisk w ośrodkach ciągłych i metod obliczeniowych. Karierę naukową rozpoczynał pod czujnym okiem prof. Sylwestra Kaliskiego. Prowadził badania analityczno-numeryczne drgań aerosprężystych i stabilności rakiet odkształcalnych oraz zjawisk przepływu w magneto-gazo-dynamicznych w generatorach energii elektrycznej. Umiejętność modelowania matematycznego różnych zjawisk, znajomość metod numerycznych, budowy algorytmów i programowania czyniły z prof. Lecha Solarza cenionego współpracownika zespołów badających bardzo różne obiekty – od nanostruktur po czujniki drgań wykorzystujące akustyczne fale powierzchniowe. Przeprowadził ponad 5 000 godzin zajęć dydaktycznych jako wykładowca przedmiotów: mechanika teoretyczna, hydraulika i hydrologia. Był współautorem lub autorem prawie 100 publikacji naukowych.

oprac. Marcin Wrzos

fot. Adobe Stock