Nauka i technologia - Strona 3 z 9 - Dział Promocji i Komunikacji Wojskowej Akademii Technicznej

Naukowcy Wojskowej Akademii Technicznej doskonalą metodę wytwarzania połączeń bimetalicznych typu aluminium-stal. Zastosowanie nowatorskiej techniki zgrzewania tarciowego z przemieszaniem pozwala zredukować masę komponentów maszyn przy zachowaniu ich wysokiej nośności. Badania prowadzone wspólnie z naukowcami z Politechniki Bydgoskiej spełniają oczekiwania przemysłu, ponieważ …
Naukowcy WAT zaprojektowali innowacyjny sposób modelowania ruchu drogowego. Do przewidywania czasu przejazdu zaproponowali model sztucznej inteligencji (AI). Wdrożenie tego podejścia w systemach zarządzania ruchem znacząco poprawi jakość podróżowania. Wyniki badań opisali w czasopiśmie „Expert Systems With Applications”. Biorąc pod uwagę …
Nowa półautomatyczna metoda tworzenia i aktualizacji map tematycznych dla osób niewidomych i słabowidzących, którą opracowali naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej umożliwi ich łatwiejszą produkcję. Pomoże to m.in. lepiej realizować programy nauczania i ułatwi zapewnienie równości w dostępie do edukacji uczniom z niepełnosprawnościami wzroku. Wyniki badań ukazały się w czasopiśmie „Cartography and Geographic Information”.
Nowa półautomatyczna metoda tworzenia i aktualizacji map tematycznych dla osób niewidomych i słabowidzących, którą opracowali naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej umożliwi ich łatwiejszą produkcję. Pomoże to m.in. lepiej realizować programy nauczania i ułatwi zapewnienie równości w dostępie do edukacji uczniom …
Płk dr hab. inż. Ryszard Chmielewski z zaprojektowanym przez zespół WAT urządzeniem.
Autorska aparatura do pomiaru ciśnienia wody gruntowej pod płytą fundamentową to efekt prac zespołu z Wojskowej Akademii Technicznej kierowanego przez płk. dr. hab. inż. Ryszarda Chmielewskiego. Rozwiązanie zostało już przetestowane i zgłoszone do opatentowania. Skorzystają z niego przede wszystkim firmy …
Wojskowa Akademia Techniczna prowadzi zaawansowane prace nad półprzewodnikami wykorzystywanymi do konstruowania detektorów umożliwiających m.in. wykrywanie nowotworów na podstawie różnicy w temperaturze tkanek lub składu pierwiastków odległych gwiazd. Z dr. inż. Jarosławem Wróblem, kierownikiem projektu, który ma na celu opracowanie nowych koncepcji charakteryzacji transportu kwantowego w złożonych heterostrukturach półprzewodnikowych rozmawia Marcin Wrzos.
Wojskowa Akademia Techniczna prowadzi zaawansowane prace nad półprzewodnikami wykorzystywanymi do konstruowania detektorów umożliwiających m.in. wykrywanie nowotworów na podstawie różnicy w temperaturze tkanek lub składu pierwiastków odległych gwiazd. Z dr. inż. Jarosławem Wróblem, kierownikiem projektu, który ma na celu opracowanie nowych …
Przełomowa metoda druku plazmonicznego o wysokiej rozdzielczości została opracowana i opatentowana przez naukowców z WAT. Badania były prowadzone w ramach międzynarodowego zespołu badawczego. Nowa metoda może znaleźć zastosowanie m.in. w znakowaniu laserowym, zapobieganiu fałszerstwom, szyfrowaniu chromatycznym i tworzeniu spersonalizowanej biżuterii. …

Dział Promocji i Komunikacji

„Głos Akademicki”