Nauka i technologia - Strona 2 z 9 - Dział Promocji i Komunikacji Wojskowej Akademii Technicznej

Naukowcy WAT pracują nad detektorami podczerwieni nowej generacji. Pozwalają one pozyskać szereg informacji o obserwowanym obiekcie, m.in. o jego temperaturze, położeniu w przestrzeni, właściwościach powierzchni oraz składzie chemicznym atmosfery. Wytworzone na potrzeby badań struktury pozwalają na budowę urządzeń o wysokich parametrach detekcyjnych dla szerokiego zakresu promieniowania elektromagnetycznego. Wyniki zostały opisane w czasopiśmie „Materials Science and Engineering: B”.
Naukowcy WAT pracują nad detektorami podczerwieni nowej generacji. Pozwalają one pozyskać szereg informacji o obserwowanym obiekcie, m.in. o jego temperaturze, położeniu w przestrzeni, właściwościach powierzchni oraz składzie chemicznym atmosfery. Wytworzone na potrzeby badań struktury pozwalają na budowę urządzeń o wysokich …
dr hab. inż. Marcin Kowalski, prof. WAT
Dr hab. inż. Marcin Kowalski, prof. WAT, z Instytutu Optoelektroniki w międzynarodowym gronie naukowców pracuje nad nowoczesnym algorytmem wspierającym lekarzy w diagnozowaniu chorób płuc. Zespół osiąga już ponadprzeciętne efekty. Dzieli się nimi m.in. w wysoko punktowanych publikacjach naukowych. Naukowcy pracę nad …
Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej opracowali nowy materiał organiczny. Związek 3JK, w którym ferroelektryczna faza nematyczna NF może występować w szerokim zakresie temperatur, zyska zastosowanie m.in. w nowoczesnych technologiach optycznych. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Chemical Communications”.
Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej opracowali nowy materiał organiczny. Związek 3JK, w którym ferroelektryczna faza nematyczna NF może występować w szerokim zakresie temperatur, zyska zastosowanie m.in. w nowoczesnych technologiach optycznych. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Chemical Communications”.  W 2017 r. …
Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczą w budowie innowacyjnego bezzałogowego prototypu ekranoplanu. Są odpowiedzialni m.in. za projekt aerodynamiczny obiektu, projekt wytrzymałościowy, opracowanie modeli dynamicznych platformy oraz dobór napędu. Ekranoplan to statek powietrzny poruszający się nisko nad powierzchnią wody z bardzo dużą prędkością. W przyszłości będzie wspierać działania Wojsk Specjalnych na akwenach morskich.
Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczą w budowie innowacyjnego bezzałogowego prototypu ekranoplanu. Są odpowiedzialni m.in. za projekt aerodynamiczny obiektu, projekt wytrzymałościowy, opracowanie modeli dynamicznych platformy oraz dobór napędu. Ekranoplan to statek powietrzny poruszający się nisko nad powierzchnią wody z bardzo …
Z dr. Pawłem Ślaskim z Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT o nowym modelu transportu, który ma na celu optymalizację przewozu towarów w łańcuchu dostaw oraz wpisuje się w światowe plany redukcji emisji gazów cieplarnianych rozmawia Marcin Wrzos.
Z dr. Pawłem Ślaskim z Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT o nowym modelu transportu, który optymalizuje przewóz towarów w łańcuchu dostaw oraz wpisuje się w światowe plany redukcji emisji gazów cieplarnianych rozmawia Marcin Wrzos. Czy transport wpływa na zmiany klimatu? Światowy …

Dział Promocji i Komunikacji

„Głos Akademicki”