Instytut Optoelektroniki WAT

Rekrutacja na studia doktoranckie w Wojskowej Akademii Technicznej rusza już 1 sierpnia. Doktoranci – pasjonaci optoelektroniki – będą mieli szansę rozwijać się pod okiem wybitnych specjalistów i przygotować prace doktorskie w ramach dyscypliny automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. 

Na kandydatów, którzy chcą zgłębiać tajniki optoelektroniki, a w szczególności techniki laserowej, pod okiem promotorów – prof. dr. hab. inż. Jacka Świderskiego i dr inż. Marii Michalskiej – czekają 2 miejsca w Instytucie Optoelektroniki. W ramach studiów w Szkole Doktorskiej WAT doktoranci będą mogli przygotować prace dotyczące tulowych laserów i wzmacniaczy światłowodowych o dużej mocy wyjściowej.

Więcej informacji o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej WAT: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/sdr-rekrutacja/

Zakres prac doktorskich będzie dotyczył konstrukcji laserów i wzmacniaczy światłowodowych generujących promieniowanie w obszarze widmowym od ok. 1.7 µm do 2.1 µm.

Główny nacisk zostanie położony na światłowodowe układy laserowe pompowane rezonansowo pozwalające uzyskać duże sprawności generacji przy jednoczesnych bardzo dobrych parametrach optycznych generowanych wiązek optycznych. Ta tematyka stanowi obecnie nowość w konstrukcji laserów i wzmacniaczy światłowodowych generujących promieniowanie o długości fali ~2 µm.

Zakres realizacji pracy doktorskiej będzie zbieżny z tematyką realizowanych projektów:

  1. Tactical Advanced Laser Optical Systems: Technologies for High Power Laser, Vulnerability study, Vignette development and Operational Study (akronim TALOS-TWO) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego, realizowanego przez konsorcjum 21 podmiotów reprezentujących europejski przemysł zbrojeniowy oraz ośrodki naukowo-badawcze z 8 państw członkowskich Unii Europejskiej (kierownik części projektu realizowanej w WAT: prof. Jacek Świderski).

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/de830426-7142 – 4a72-961b-f7abcaa739b6_en?filename=EDF-2023-LS-RA-DIS-LDEW%20TALOS-TWO.pdf

  1. Projekt pt. „Światłowody z profilowanym rdzeniem domieszkowanym jonami Tm3+, Ho3+ do laserów światłowodowych typu flat-top beam pracujących w zakresie długości fali 1,7 – 2,1 µm” realizowany w konsorcjum naukowym Wojskowej Akademii Technicznej z Politechniką Białostocką, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS (kierownik części projektu realizowanej w WAT: dr Maria Michalska).

W trakcie studiów doktoranci będą mieli również możliwość zatrudnienia na etacie naukowo-technicznym w Instytucie Optoelektroniki WAT, a także aplikacji o dodatkowe stypendium naukowe z projektu OPUS: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=224987.

Wszystkich zainteresowanych kandydatów, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do kontaktu z prof. Jackiem Świderskim (jacek.swiderski@wat.edu.pl; tel. 261 839 842) oraz dr Marią Michalską (maria.michalska@wat.edu.pl; tel. 261 837 332).

 

fot. prof. dr hab. inż. Jacek Świderski