W Wojskowej Akademii Technicznej odbył się II Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej (ODIM 2024). To największe w Polsce wydarzenie popularyzujące inżynierię materiałową jest skierowane głównie do uczniów szkół średnich. Podczas pokazów i warsztatów młodzi ludzie mogli zapoznać się z pracą inżynierów materiałowych i poszerzyć wiedzę o roli inżynierii materiałowej we współczesnym świecie.

W Wojskowej Akademii Technicznej odbył się II Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej (ODIM 2024). To największe w Polsce wydarzenie popularyzujące inżynierię materiałową jest skierowane głównie do uczniów szkół średnich. Podczas pokazów i warsztatów młodzi ludzie mogli zapoznać się z pracą inżynierów materiałowych i poszerzyć wiedzę o roli inżynierii materiałowej we współczesnym świecie.

Wydarzenie zainaugurował wykład otwarty wygłoszony przez dr. hab. Wojciecha Stępniowskiego, prof. WAT, który rozpoczął go od wytłumaczenia czym jest inżynieria materiałowa i omówienia jej znaczenia dla rozwoju współczesnej gospodarki. Następnie zostały omówione tematy, którymi naukowiec zajmuje się w swojej pracy na co dzień, czyli wpływ obróbki cieplnej stopów aluminium na mikrostrukturę i odporność korozyjną oraz wytwarzanie materiałów służących jako katalizatory do elektrochemicznej redukcji dwutlenku węgla do węglowodorów i alkoholi.

Uczniowie zgromadzeni na wykładzie wzięli udział w biciu rekordu Polski w największej lekcji inżynierii materiałowej. Wraz z kolegami i koleżankami, którzy uczestniczyli w tym samym czasie w wykładach zorganizowanych przez 15 innych uczelni i 6 instytutów badawczych starali się poprawić wynik z ubiegłego roku. Obecnie podliczana jest frekwencja w celu uznania rekordu i wystawienia certyfikatów dla uczestników.

Po wykładzie uczniowie podzielili się na mniejsze grupy, aby wziąć udział w licznych warsztatach i pokazach zaplanowanych w laboratoriach zlokalizowanych w różnych częściach kampusu WAT. Naukowcy pracujący w Instytucie Inżynierii Materiałowej WAT, Instytucie Fizyki Technicznej WAT oraz Instytucie Chemii WAT zademonstrowali uczestnikom m.in. zasady działania urządzenia wykorzystywanego do druku 3D elementów części maszyn i urządzeń z proszków metalicznych z wykorzystaniem promieniowania laserowego, budowę i działanie wodorowego ogniwa paliwowego, techniki odwzorowania rzeczywistych obiektów za pomocą skanowania 3D i mikrotomografii komputerowej, technikę mechanicznej syntezy materiałów, tajniki mikroskopii świetlnej i elektronowej, aparaturę do pomiaru promieniowania alfa, beta, gamma z próbek środowiskowych oraz sposób identyfikowania izotopów promieniotwórczych, podstawowe etapy technologii wytwarzania mikro- i nanoelektroniki oraz sposób na zmierzenie wytrzymałości materiałów.

Łącznie odbyło się 17 różnych pokazów i warsztatów poprowadzonych przez naukowców z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT. Wzięło w nich udział 111 uczniów z czterech szkół średnich: Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, Zespołu Szkół nr 28 w Warszawie, Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego im. Polskich Kryptologów i XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana K. Norwida w Warszawie.

Celem ODIM 2024 było nie tylko pokazanie znaczenia inżynierii materiałowej oraz promocja osiągnięć pracujących w WAT naukowców, ale również przyciągnięcie młodych talentów, które w przyszłości podejmą studia związane z tą dziedziną nauki. Patronem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze.

Marcin Wrzos

fot. Katarzyna Puciłowska