22 marca 2024 r. na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT odbędzie się Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej. Wydarzenie jest wspólną inicjatywą 15 uczelni i 6 instytutów badawczych z całej Polski. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji są materiały inspirowane naturą.

22 marca 2024 r. na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT odbędzie się Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej. Wydarzenie jest wspólną inicjatywą 15 uczelni i 6 instytutów badawczych z całej Polski. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji są materiały inspirowane naturą.

Podczas Dnia Inżynierii Materiałowej pokażemy, w jaki sposób efekty badań wykorzystywane są w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, elektronicznym, a także w medycynie i energetyce. Zaprezentujemy również naszą ofertę edukacyjną. Chętni będą mogli zobaczyć z bliska, jak wygląda praca inżynierów materiałowych.

„Bez nowoczesnych materiałów nie można skutecznie rozwijać innowacyjnych technologii. Organizując wydarzenie w Wojskowej Akademii Technicznej chcemy pokazać uczniom szkół ponadpodstawowych ogromny potencjał badawczy w tym obszarze oraz zachęcić ich do podjęcia studiów na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT, w szczególności na kierunku inżynieria materiałowa” – mówi mgr inż. Magdalena Łazińska z Instytutu Inżynierii Materiałowej WAT.

W programie wydarzenia znajdzie się wiele atrakcji związanych z pokazami i doświadczeniami naukowymi. Jego najważniejszą częścią będzie wykład Metale a środowisko, przeprowadzony przez dr. hab. Wojciecha Stępniowskiego, prof. WAT, w ramach którego uczestnicy poszerzą wiedzę o roli inżynierii materiałowej we współczesnym świecie. Omówiony zostanie m.in. wpływ obróbki cieplnej stopów aluminium na mikrostrukturę i odporność korozyjną, wytwarzanie materiałów, które służą jako katalizatory do elektrochemicznej redukcji dwutlenku węgla do węglowodorów i alkoholi. Następnie uczestnicy będą mogli zweryfikować zdobytą wiedzę rozwiązując specjalny test.

Podczas wykładu podejmiemy również próbę pobicia zeszłorocznego rekordu Polski na największą lekcję inżynierii materiałowej prowadzonej jednocześnie w kilkunastu ośrodkach naukowych. W trakcie zajęć laboratoryjnych uczniowie szkół średnich będą mogli aktywnie uczestniczyć w eksperymentach i badaniach materiałowych.

W organizację Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej zaangażowane będą Instytut Inżynierii Materiałowej, Instytut Fizyki Technicznej oraz Instytut Chemii z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT.

Inżynieria materiałowa jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się badaniem struktury i właściwości materiałów, opracowywaniem technologii ich wytwarzania oraz poszukiwaniem praktycznych zastosowań dla nowo opracowanych tworzyw konstrukcyjnych i funkcjonalnych.

Patronem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. Harmonogram wydarzenia znajduje się w załączniku.

II Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej w WAT_program

Oficjalny film promujący ODIM2024.

oprac. Marcin Wrzos