Klub Absolwentów WAt

Z Radosławem Ładą, Director i Cloud Solutions Leader w PwC Polska, absolwentem Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, rozmawia Dominika Naruszko.

Dlaczego jesteś dumny z bycia absolwentem WAT?

Studia w WAT zapewniły mi solidne fundamenty wiedzy inżynierskiej, która potem była nieoceniona w budowaniu mojej ścieżki rozwoju i kariery.

Wiedza i doświadczenie wykładowców pozwoliły mi nabyć umiejętności, które z powodzeniem przenoszę na życie zawodowe. WAT to dla mnie miejsce, w którym zdobyłem unikalną wiedzę, a projekty realizowane na uczelni – co bardzo ważne – miały także praktyczne zastosowanie.

Dzięki studiom w Wojskowej Akademii Technicznej wypracowałem wytrwałość i dyscyplinę w osiąganiu postawionych celów, co pomagało mi i nadal pomaga w rozwijaniu się nie tylko zawodowo, ale i prywatnie. Te cechy pozwoliły mi m.in. zdobyć tytuł MBA na University of Quebec w Montrealu.

Czym się zajmujesz zawodowo?

Aktualnie kieruję zespołem kilkudziesięciu ekspertów IT w PwC. Z powodzeniem realizujemy złożone projekty transformacyjne dla klientów na całym świecie. Bazują one na najnowszych technologiach, a także w pełni wykorzystują potencjał, jaki oferuje chmura obliczeniowa takich globalnych firm jak Google, Microsoft czy Amazon. Dostarczane rozwiązania adresują takie kluczowe obszary biznesowe jak efektywne zarządzanie procesami sprzedażowymi poprzez wykorzystanie platform e‑commerce czy optymalizacja procesu obsługi klienta poprzez wdrożenia rozwiązań klasy CMS lub CRM. W każdym z przypadków staramy się wykorzystywać pełnię możliwości, jakie oferują dziś generatywna sztuczna inteligencja GenAI czy technologia rozproszonego rejestru – bardziej kojarzona z pojęciami Web 3.0 czy blockchain.

Przed objęciem roli lidera zespołu Cloud Solutions w PwC zdobywałem doświadczenie jako programista, architekt rozwiązań, a potem techniczny kierownik projektów, dostarczając rozwiązania IT w ramach programów transformacyjnych m.in. dla największych firm z branży bankowej i ubezpieczeniowej. 

Twoje największe osiągnięcie zawodowe? 

Moim największym osiągnięciem zawodowym z całą pewnością jest obecna rola w globalnej firmie konsultingowej PwC.

PwC jest siecią firm, a to oznacza dodatkowo możliwość pracy w środowisku międzynarodowym i wymianę doświadczenia oraz czerpanie wiedzy od kolegów i koleżanek z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Bliskiego Wschodu czy USA.

Dodatkowo za sukces uważam zdobycie zaufania zespołu, którym kieruję – w roli managera to jest niezwykle istotne.

Ważnym wydarzeniem w moim życiu zawodowym było też uzyskanie tytułu MBA na zagranicznej uczelni. Dzięki temu miałem okazję wymienić się wiedzą ze studentami z innych krajów, a także zrealizować z powodzeniem projekt wyjazdowy w Azji.

Doświadczenie to pokazało mi także, że poziom kształcenia w WAT nie ustępuje zagranicznym uczelniom, a w niektórych aspektach nawet je przewyższa.

Jak studia pomogły Ci w rozwoju kariery zawodowej?

Podczas studiów udoskonaliłem zdolność analitycznego myślenia, co w świecie konsultingu jest niezwykle ważne, gdyż w codziennej pracy spotykam się z różnymi zagadnieniami naszych klientów do zaadresowania.

Dodatkowo podczas studiów w WAT wypracowałem umiejętność szybkiego pozyskiwania wiedzy. W świecie technologii to kluczowe, gdyż postęp technologiczny jest bardzo dynamiczny i nie można w tym obszarze zostawać w tyle.

Jakie kompetencje i umiejętności nabyte w WAT sprawdziły się w życiu zawodowym?

Na pewno szeroki i praktyczny program nauczania w Wojskowej Akademii Technicznej był tutaj kluczowy. Mimo iż studiowałem na Wydziale Elektroniki, to na przykład aspekt programowania nie był zaniedbany. Umiejętność ta była potem bardzo pomocna na starcie mojej ścieżki zawodowej, gdyż pozwoliła mi szybko realizować zadania.

WAT ma bogatą ofertę zajęć dodatkowych – m.in. kół naukowych i sportowych. Czy podczas studiów robiłeś coś „ponad program”? 

Z sentymentem wspominam zajęcia sportowe i sekcje dwuboju siłowego, której byłem członkiem. Choć nie odniosłem spektakularnych sukcesów w tej dziedzinie (śmiech), to treningi stanowiły doskonałą odskocznię od wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Zapewniało to balans między rozwojem intelektualnym a fizycznym.

Jedna rada dla studentów WAT wchodzących na rynek pracy?

Świat konsultingu jest dość wymagający, bo nie wiemy, jakie zagadnienie czy problem biznesowy będziemy musieli rozwiązać w ramach kolejnego projektu. W PwC i generalnie w konsultingu nigdy nie wpadniemy w rutynę zawodową, a nasze umiejętności zawsze muszą być na najwyższym poziomie.

Z drugiej strony firmy takie jak PwC oferują bardzo duże możliwości rozwoju i jasną ścieżkę kariery. Bardzo dużo inwestujemy w rozwój naszych zespołów poprzez dedykowane szkolenia, udział w międzynarodowych konferencjach czy programy certyfikacji dostarczone przez globalne firmy technologiczne takie jak Microsoft, Salesforce, Amazon, Google czy Adobe.

To, co mogę doradzić, to na pewno ciągły rozwój i nieograniczanie swojego rozwoju tylko do zajęć w ramach studiów. To, co wczoraj było jeszcze w fazie teorii, dziś może być już praktycznie wykorzystywane. Przykładem jest tutaj choćby Generative AI, która na dobre zagościła w biznesie. Przyszłość to również z całą pewnością Quantum Computing czy Quantum AI.

Jakie kierunki studiów w WAT są w Twojej opinii przyszłościowe? 

W mojej ocenie w kolejnych latach nadal będą rozwijały się bardzo dynamicznie obszary takie jak: AI – umiejętne wykorzystanie sztucznej inteligencji w połączeniu z terabajtami danych pozwoli firmom budować swoją unikalność i wartość na rynku; Web 3.0 – ta już dość znana technologia nadal oferuje coraz to nowsze zastosowania, jak choćby ostatnio w branży gamingowej; VR i AR, które coraz odważniej wchodzą do przestrzeni edukacyjnej oraz zdecydowanie Quantum Computing i powiązana z nim kryptografia kwantowa.

Dominika Naruszko

projekt graficzny: Katarzyna Puciłowska

fot. archiwum prywatne

 

 

Klub Absolwentów WAT