Pomoc z powietrza w wielu sytuacjach bywa nieoceniona. To w końcu z przestworzy roztacza się widok na każdy, nawet trudno dostępny skrawek ziemi. 

Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej opracowali nowoczesny bezzałogowy statek powietrzny WABIK. Ten autonomiczny śmigłowiec o maksymalnej masie startowej 35 kg wyposażony jest między innymi w pokładowy system kontroli lotu umożliwiający wykonanie pionowego startu, autonomicznego lotu i pionowego lądowania.

System wyposażony jest w naziemną stację kontroli lotu (NSKL) umożliwiającą definiowanie trasy i obserwację aktualnych parametrów lotu oraz w układ anten trakujących zapewniających komunikację z jednostką nawet na dystansie kilkudziesięciu kilometrów.

Bezzałogowa jednostka śmigłowcowa może wspierać z powietrza działania służb porządku publicznego, monitorować obszar kilkudziesięciu hektarów i dostarczać obraz wideo w zakresie światła widzialnego i podczerwieni przesyłany w czasie rzeczywistym do NSKL.

Obserwacyjna głowica optoelektroniczna DRI-200 umożliwia detekcję, identyfikację oraz rozpoznanie obiektów i zagrożeń. W skład wyposażenia optycznego wchodzą: kamera światła dziennego z ciągłym 18-krotnym zoomem optycznym oraz kamera termowizyjna z obiektywem 35 mm z możliwością pomiaru temperatury i definiowania izoterm. Transmisyjne łącze wideo pozwala na przesyłanie zakodowanego obrazu i danych do NSKL w czasie rzeczywistym. Dodatkowo nieskompresowany obraz wideo jest nagrywany na kartę SD bezpośrednio na pokładzie statku powietrznego.

WABIK może być wyposażony także w inne systemy sensoryczne i sondy, przeznaczone np. do diagnostyki sieci rurociągów do przesyłu gazu ziemnego czy tworzenia trójwymiarowych obrazów terenu.

WABIK – bezzałogowy i bezkonkurencyjny 

 • duży zasięg, długotrwałość lotu i znacznie większy udźwig w porównaniu z platformami o napędzie elektrycznym o podobnej masie startowej
 • komunikacja z jednostką powietrzną na dystansie nawet kilkudziesięciu kilometrów dzięki układowi anten trakujących
 • autonomiczny lot – możliwość wykonywania precyzyjnych lotów po wcześniej zdefiniowanej trasie z zachowaniem odpowiedniej prędkości i wysokości lotu
 • dostosowane wyposażenie pomiarowo-obserwacyjne, w tym głowica optoelektroniczna z kamerą światła dziennego oraz kamerą termowizyjną

Do czego może służyć WABIK?

 • poszukiwanie zaginionych osób w terenie otwartym, leśnym lub w górach
 • wspomaganie akcji ratowniczych
 • patrolowanie kompleksów leśnych oraz prowadzenie rozpoznania w trakcie pożarów
 • prowadzenie rozpoznania w trakcie powodzi i podtopień
 • wspomaganie działań oceny szkód wywołanych klęskami żywiołowymi
 • dozorowanie szlaków komunikacyjnych
 • dozorowanie infrastruktury lądowej o szczególnym znaczeniu strategicznym (kompleksy przemysłowe, elektrownie, porty lotnicze i morskie)
 • monitorowanie sieci przesyłowych gazu
 • monitorowanie masowych imprez stadionowych lub plenerowych
 • monitorowanie przestrzeni publicznej w celu ochrony przed zachowaniami niepożądanymi i aktami wandalizmu
 • wspomaganie akcji przeciwdziałania atakom terrorystycznym
 • nadzorowanie obiektów i terenów wojskowych
 • wspomaganie zadań szkoleniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odbywających się w terenie
 • patrolowanie obszarów przygranicznych
 • wsparcie działań wojsk inżynieryjnych, w tym prowadzenie rozpoznania zapór minowych, zapór fortyfikacyjnych i improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)

„Rozpoznanie zapór inżynieryjnych jest jednym z kluczowych przedsięwzięć dla zapewnienia swobody ruchu, a przez to tworzenie warunków do działań ofensywnych, wymagających przemieszczanie elementów ugrupowania bojowego, w tym między innymi stanowisk dowodzenia i urządzeń logistycznych” – mówi ppłk dr inż. Łukasz Kiszkowiak z Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT, członek zespołu pracującego nad projektem WABIK.

Bezzałogowy statek powietrzny stworzony w WAT będzie mógł być użyty także do rozpoznania luk występujących w zaporach oraz pomiędzy nimi, możliwości obejścia zapór czy miejsc możliwych do wykonania przejść. Dzięki znacznej wartości masy użytecznej WABIK będzie przenosić specjalizowany zestaw optoelektronicznych sensorów umożliwiający skuteczne wykonanie zadań.

WABIK zostanie zaprezentowany na stoisku Wojskowej Akademii Technicznej podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, który odbędzie się w dniach 6 – 9.09.2022 r. w Kielcach.

Dominika Naruszko
fot. Alicja Szulc

 W przypadku zainteresowania rozwiązaniem zapraszamy również do kontaktu bezpośredniego:
dr inż. Bogusława Gradzik
broker technologii
Wojskowa Akademia Techniczna
tel. 261 839 088
boguslawa.gradzik@wat.edu.pl