W Wojskowej Akademii Technicznej 12 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie laboratorium TOPAZ, w którym studenci wojskowi będą już niedługo uczyć się, jak na każdym szczeblu dowodzenia posiadać pełną kontrolę nad sytuacją na polu walki. Powstało ono we współpracy z firmą WB Electronics S.A.

W Wojskowej Akademii Technicznej 12 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Systemu TOPAZ, w którym studenci wojskowi będą już niedługo uczyć się, jak na każdym szczeblu dowodzenia posiadać pełną kontrolę nad sytuacją na polu walki. Powstało ono we współpracy z firmą WB Electronics S.A.

„Oprogramowanie systemu TOPAZ będziemy chcieli wykorzystać przede wszystkim w kształceniu przyszłych kadr oficerskich. Myślimy tu zarówno o studentach Wydziału Elektroniki, ale również Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, którzy uczą się na różnych specjalnościach kierunku mechatronika, w tym m.in. artyleria rakietowa, rozpoznanie artyleryjskie, czy specjalnościach związanych z eksploatacją systemów obrony przeciwlotniczej” – powiedział dyrektor Instytutu Systemów Łączności płk dr hab. inż. Jan Kelner, prof. WAT.

Pomysł na wyposażenie laboratorium Instytutu Systemów Łączności w elementy systemu TOPAZ przedstawił dr hab. inż. Janusz Dudczyk, prof. WAT w 2023 roku. Realizacja tego projektu miała kluczowe znaczenie dla podniesienia oferty dydaktycznej Wydziału Elektroniki WAT w zakresie praktycznego szkolenia studentów wojskowych w związku z trwającą modernizacją techniczną wyposażenia Sił Zbrojnych RP.

„Wysoka jakość kształcenia, którą uzyskujemy dzięki ogromnemu wysiłkowi naszych nauczycieli akademickich nie byłaby możliwa bez odpowiedniej bazy laboratoryjnej. Laboratorium Systemu TOPAZ powstało w niespełna rok, za co dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili” – mówi prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet, dziekan Wydziału Elektroniki WAT.

Współpraca z Grupą WB ma już długą tradycję. W 2018 roku przekazała ona na użytek Wydziału Elektroniki WAT Zestaw Urządzeń Łączności Wewnętrznej FONET, który służy szkoleniu podchorążych w zakresie środków łączności. WB Electronics S.A. wchodzi również w skład Rady Przemysłowo-Programowej wspierającej działania Wydziału Elektroniki.

„Przekazanie systemu umożliwi podniesienie poziomu umiejętności praktycznych w odniesieniu do studentów wojskowych studiów stacjonarnych, uczestników kursów specjalistycznych oraz studentów studiów oficerskich. Zapewni również wsparcie dla wykładowców oraz umożliwi im korzystanie z najnowocześniejszego, w pełni funkcjonującego sprzętu podczas zajęć praktycznych” – mówi dr inż. Piotr Łubkowski prof. WAT, kierownik Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych.

Zintegrowany System Zarządzania Walką TOPAZ to kompleksowe i modułowe rozwiązanie systemowe, które zapewnia dowódcom na każdym szczeblu dowodzenia pełną kontrolę nad sytuacją na polu walki. Pozwala na efektywne wykorzystanie bieżących i przyszłych zasobów wojska. Ciągłe doskonalenie i rozbudowa systemu gwarantuje użytkownikowi utrzymanie stałej przewagi informacyjnej nad przeciwnikiem.

„Użytkownicy korzystają z naszego sprzętu najczęściej w bardzo trudnych warunkach. Bardzo się cieszę, że studenci WAT będą mieli z nim kontakt. W naszym interesie jest ułatwienie szkolenia na możliwie wczesnym etapie, aby przyszli żołnierze nauczyli się o nim jak najwięcej. Laboratorium potraktujmy jako żywy organizm, który będziemy rozwijać, w miarę jak do systemu będą trafiały nowe rozwiązania” – powiedział Adam Bartosiewicz, wiceprezes WB Electronics S.A.

Postępy technologiczne oraz zmieniające się uwarunkowania pola walki były przyczyną stałego rozwoju systemu. Integracja z nowymi typami środków rozpoznania i rażenia na przykład systemami bezzałogowymi czy amunicją krążącą pozwoliły na znaczne rozwinięcie funkcjonalności systemu. Krajowe i międzynarodowe doświadczenia z eksploatacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Walką TOPAZ, w tym doświadczenia bojowe ze współczesnych konfliktów zbrojnych, doprowadziły do rozbudowy systemu o funkcjonalności związane z dowodzeniem, zabezpieczeniem logistycznym, kierowaniem uderzeniami amunicji krążącej oraz rozpoznaniem radarowym ELINT, optoelektronicznym i akustycznym.

Wymogi pracy w środowisku koalicyjnym pozwoliły na praktyczną walidację interoperacyjnych rozwiązań i protokołów zintegrowanego systemu zarządzania walką TOPAZ takich jak MIP, NFFI, NVG, JCHAT oraz zobrazowania na podkładach map cyfrowych zgodnego ze standardami SZ RP i NATO.

Marcin Wrzos

fot. Mariusz Maciejewski