Zespół z Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej opracował polowy miernik przeznaczony do pracy w warunkach poligonowych. To jedyne takie urządzenie na świecie.

Zaprojektowany przez naukowców WAT polowy miernik sygnałów HPEM-PM-HPM1 jest urządzeniem szerokopasmowym mierzącym impulsowe promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 10 MHz do 12 GHz. Wyposażony w sondę pomiarową typu D‑dot mierzy składową elektryczną pola i umożliwia pomiar parametrów natężenia pola elektromagnetycznego przez co najmniej 4 godziny przy pełnym naładowaniu baterii.

Urządzenie umożliwia również pomiar parametrów czasowych impulsów, a dla sygnałów o częstotliwościach poniżej 1 GHz – również parametrów widmowych.

Oprogramowanie miernika umożliwia zobrazowanie kształtu i parametrów mierzonych impulsów, zapamiętywanie wyników pomiarów na dysku komputera, kopiowanie na inne nośniki oraz ich ponowne odtwarzanie.

„Miernik PM-HPM1 jest przeznaczony do pomiarów bardzo silnych pól impulsowych i zaprojektowany został do pomiarów poligonowych broni wiązkowej. Planowane modyfikacje umożliwią również wykorzystanie miernika jako detektora sygnałów HPM, co jest szczególnie ważne podczas działań w warunkach wojny czy zagrożenia terrorystycznego” – mówi prof. dr hab. inż. Marek Kuchta, kierownik zespołu projektowego pracującego nad miernikiem.

Miernik może być jednak wykorzystywany także w obszarze cywilnym – wszędzie tam, gdzie występują silne pola elektromagnetyczne. Naukowcy z WAT podejmują już działania w zakresie wdrażania urządzenia także poza wojskiem i dostosowania go do różnych potrzeb użytkowników.

Stworzony w Wojskowej Akademii Technicznej miernik jest rozwiązaniem nie tylko znacznie tańszym niż podobne urządzenia dostępne na rynku, lecz także wyjątkowym – jest to jedyny miernik przeznaczony do pracy w warunkach poligonowych i to nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Używane dotychczas zestawy laboratoryjne, którymi posługiwano się w warunkach nielaboratoryjnych, nie powinny być wykorzystywane na poligonie.

Opracowany w WAT miernik jest urządzeniem autonomicznym i przenośnym, dzięki czemu może być szybko użyty także w warunkach polowych.

Miernik doskonale przeszedł testy i sprawdził się w praktyce. Był wykorzystywany między innymi w laboratorium oraz na poligonie w charakterze urządzenia weryfikującego parametry pola elektromagnetycznego ze skutkami oddziaływania impulsów elektromagnetycznych na urządzenia elektroniczne. Z powodzeniem użyty został także w pomiarach impulsowych pól elektromagnetycznych w Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej WEL WAT, w laboratorium środowiskowym w Gdyni oraz na poligonach w Nowej Dębie i Ustce.

Zespół z Wydziału Elektroniki planuje rozwój projektu. Efektem tych prac będzie między innymi miniaturyzacja urządzenia i jego większa mobilność.

Dominika Naruszko
Fot. Wydział Elektroniki WAT