Most składany to rozwiązanie zapewniające przepustowość sieci dróg. Stosuje się je między innymi w sytuacjach kryzysowych w komunikacji cywilnej oraz podczas działań militarnych – pełni wtedy funkcje logistyczne.

Obecnie stosowane konstrukcje mostów składanych nie spełniają współczesnych wymagań dotyczących nośności i przepustowości, ponieważ pochodzą z lat 60. ubiegłego stulecia. To wyzwanie np. podczas konieczności zabezpieczenia przepraw wojskowych dla sprzętu Sił Zbrojnych RP oraz wojsk sojuszniczych. Co więcej, żadna z posiadanych obecnie konstrukcji nie jest już produkowana, a bieżąca eksploatacja ciągle zmniejsza rezerwy. Sprzęt ten jest przydatny do utrzymania i odbudowy infrastruktury komunikacyjnej zniszczonej przez kataklizmy, ale też intensywnie wykorzystywany do budowy mostów objazdowych na czas remontu bądź przebudowy przepraw stałych.

Na te potrzeby odpowiedzieli naukowcy Wojskowej Akademii Technicznej. Ich innowacyjne rozwiązanie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem wszystkich stosowanych obecnie norm techniczno-eksploatacyjnych oraz współczesnych potrzeb komunikacyjnych. Technologia budowy, rodzaj materiałów, gabaryty elementów składowych oraz wyposażenie mostu składanego to najwyższa klasa tego rodzaju projektów.

Zastosowanie w zaprojektowanym moście składanym paneli kompozytowych i nowe, zoptymalizowane wykorzystanie stali powoduje redystrybucję sił wewnętrznych do stref najbardziej wytężonych, dzięki czemu możliwa jest minimalizacja ilości stali w strefie obojętnej. Nowy system ażurowych przekrojów w dźwigarach zapewnia wymaganą wytrzymałość konstrukcji i naturalne jej odwodnienie oraz zminimalizowanie ciężaru przęseł. „Zmniejszenie ciężaru użytej w konstrukcji stali, realizowane również poprzez zastosowanie kratownicowych belek poprzecznych, oraz nowy typ pomostu powoduje, że uzyskiwane rozpiętości przęseł są ponad dwukrotnie większe od uzyskiwanych przy użyciu dostępnych na składach konstrukcji” – mówi ppłk dr hab. inż. Ryszard Chmielewski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, twórca rozwiązania. Dodatkowo nowy drogowy most składany MSC 22-150 „Cis” umożliwia budowy mostów pod ruch autostradowy o rozpiętości rzędu 50 metrów.

Każdy element nowej konstrukcji został dobrany tak, aby uzyskać maksymalną nośność przeprawy przy minimalizacji zużycia materiałów.

Przygotowana w Wojskowej Akademii Technicznej konstrukcja drogowego mostu składanego umożliwi ruch jednokierunkowy dla pojazdów ciężkich, np. gąsienicowych klasy MLC 80 i kołowych klasy MLC 130, oraz ruch dwukierunkowy dla kolumn pojazdów klasy MLC 40. Z powodzeniem będzie mogła być także wykorzystywana w różnych sytuacjach kryzysowych pod maksymalne przewidziane współcześnie klasy obciążeń.

Szczegółowy model numeryczny wraz z wynikami oraz podstawowe elementy w formie wydruków z drukarki 3D zostaną zaprezentowane na stoisku Wojskowej Akademii Technicznej podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, który odbędzie się w dniach 6-9.09.2022 r. w Kielcach.

Dominika Naruszko
fot. Alicja Szulc

W przypadku zainteresowania rozwiązaniem zapraszamy również do kontaktu bezpośredniego:
dr inż. Bogusława Gradzik
broker technologii
Wojskowa Akademia Techniczna
tel. 261 839 088
boguslawa.gradzik@wat.edu.pl