Rozpoczęcie kariery zawodowej jest jednym z największych wyzwań stojących przed każdym studentem. Koordynowany przez Biuro Karier WAT Program WAT 4.0 umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji i lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Uczestnicy zakwalifikowani do programu wezmą udziału w certyfikowanych kursach i szkoleniach, dostępnych w ramach grantu. Termin składania wniosków upływa 10 marca.

Rozpoczęcie kariery zawodowej jest jednym z największych wyzwań stojących przed każdym studentem. Koordynowany przez Biuro Karier WAT Program WAT 4.0 umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji i lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Uczestnicy zakwalifikowani do programu wezmą udziału w certyfikowanych kursach i szkoleniach, dostępnych w ramach grantu. Termin składania wniosków upływa 10 marca.

O granty mogą ubiegać się studenci studiów cywilnych WAT: drugiego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru czterosemestralnych studiów magisterskich oraz trzeciego semestru trzysemestralnych studiów magisterskich. Warunkiem koniecznym jest średnia nie niższa niż 4,20.

„W ramach programu WAT 4.0 studenci mogą się ubiegać o udział w certyfikowanych kursach i szkoleniach, uzupełniając w ten sposób wiedzę i umiejętności zdobyte podczas nauki w WAT. Naszym celem jest wsparcie ich w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji zawodowych, które ułatwią im wejście na rynek pracy. Liczę, że III edycja programu WAT 4.0 zakończy się nie mniejszym sukcesem niż poprzednia” – mówi Aleksandra Benedykciuk, kierownik Biura Karier WAT.

Wnioski należy składać od 26 lutego do 10 marca 2024 r. Na ich podstawie zostaną przygotowane wykazy rankingowe dla każdego kierunku studiów. Granty zostaną przyznane osobom o najwyższej średniej ocen. Dla każdego kierunku przewidziane są trzy granty szkoleniowe, z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania puli grantów szkoleniowych na danym kierunku studiów.  We wniosku należy wpisać nazwy preferowanych szkoleń. Po zakończeniu rekrutacji Biuro Karier udostępni informację o przyznaniu grantów szkoleniowych i opublikuje na podstawie przedstawionych propozycji listę oferowanych szkoleń. Następnie studenci, którym grant został przyznany wybiorą sobie z niej pozycję, która ich zainteresuje.

Dodatkowo dla studentów, którzy w sposób szczególny przyczynili się do realizacji zadań na rzecz rozwoju i działalności Akademii, granty mogą zostać przyznane na wniosek dziekanów lub Kierownika Biura Karier. Szkolenia i kursy powinny zostać przeprowadzone do końca roku akademickiego, w którym przyznano finansowanie.

Podczas zakończonej drugiej edycji programu najbardziej popularne były zaawansowane kursy programowania (Python i Java), szkolenie na pilota bezzałogowych statków powietrznych oraz warsztaty z efektywnego zarządzania zespołem. Na długiej liście dostępnych pozycji znalazły się również m.in.: kurs kosztorysowania; negocjacje w biznesie; pozycjonowanie i optymalizacja stron internetowych (SEO); MS Excel; bezpieczeństwo aplikacji www; szkolenie ze strzelania bojowego, a nawet kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

„Szkolenie było bardzo profesjonalne i rzeczowe. Jestem zadowolony, że mogłem wziąć w nim udział. Uzyskane uprawnienia NSTS-05 będą mocną pozycją w moim CV w przyszłości” – mówi Karol, student Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.

Zachęcamy do aplikowania.

Więcej informacji na stronie Biura Karier.

oprac. Marcin Wrzos

grafika: Sebastian Jurek