Ogromne zainteresowanie Ogólnopolskim Konkursem Matematycznym im. Sylwestra Kaliskiego. W pierwszym etapie piętnastej edycji wzięło udział około tysiąca pięciuset uczniów z ponad osiemdziesięciu szkół średnich z całej Polski. Najlepsi uczestnicy zmierzą się ze sobą w finale 20 marca 2024 roku. Zwycięzcy po pomyślnie zdanej maturze mają zapewnione miejsca na wybranym przez siebie cywilnym kierunku studiów w Wojskowej Akademii Technicznej.

Ogromne zainteresowanie Ogólnopolskim Konkursem Matematycznym im. Sylwestra Kaliskiego. W pierwszym etapie piętnastej edycji wzięło udział około tysiąca pięciuset uczniów z ponad osiemdziesięciu szkół średnich z całej Polski. Najlepsi uczestnicy zmierzą się ze sobą w finale 20 marca 2024 roku. Zwycięzcy po pomyślnie zdanej maturze mają zapewnione miejsca na wybranym przez siebie cywilnym kierunku studiów w Wojskowej Akademii Technicznej.

Konkurs jest organizowany przez Instytut Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT oraz Dział Spraw Studenckich WAT. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie około stu uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w konkursach przeprowadzonych w szkołach w ramach pierwszego etapu. Ich lista zostanie opublikowana 11 stycznia 2024 roku na stronie internetowej WAT.

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego adresowany jest do uczniów szkół średnich, w tym 144 szkół objętych patronatem naukowym Wojskowej Akademii Technicznej. Łącznie we wszystkich poprzednich czternastu edycjach uczestniczyło ponad 15 000 uczniów, niektórzy więcej niż raz.

Zakres materiału obowiązującego w konkursie jest zgodny z programami nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych w klasach o rozszerzonym zakresie nauczania matematyki. Zwycięzcy konkursu po pomyślnie zdanej maturze mają zapewnione miejsce na wybranym przez siebie cywilnym kierunku studiów w WAT. W przypadku podjęcia studiów w Akademii otrzymają stypendium naukowe oraz bezpłatne zakwaterowanie w domu studenckim podczas pierwszego roku studiów.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów, rozpowszechnianie wiedzy o gen. Sylwestrze Kaliskim, promocja społeczności szkół oraz samorządów terytorialnych biorących udział w konkursie oraz zainteresowanie młodzieży studiami politechnicznymi, w szczególności w WAT.

W wielkim finale, który odbędzie się w Wojskowej Akademii Technicznej nagrodzonych zostanie pięciu uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki. W przypadku dużej liczby uczniów, którzy zdobyli co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów komisja konkursowa może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby laureatów, ale do nie więcej niż dziesięciu uczniów.

Pomysłodawcą konkursu był prof. dr hab. inż. Jerzy Gawinecki, były dziekan Wydziału Cybernetyki WAT i były dyrektor Instytutu Matematyki i Kryptologii WAT. Na patrona konkursu wybrano gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Sylwestra Kaliskiego, wybitnego uczonego i pasjonata matematyki, który pełnił funkcję Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej w latach 1967 – 1974. Generał zainicjował utworzenie Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie, który teraz nosi jego imię. Obecnie Instytut uczestniczy w międzynarodowych badaniach nad syntezą termojądrową i wykorzystaniem jej do wytwarzania energii elektrycznej.

oprac. Marcin Wrzos
fot. Katarzyna Puciłowska