Inż. Wiktoria Rafalak z Instytutu Optoelektroniki WAT oraz mgr inż. Patrycja Lasota z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT zdobyły nagrody Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych. Oprócz nagród pieniężnych zwycięzcy dostają możliwość przedstawienia swojej pracy na jednym z branżowych wydarzeń.

Inż. Wiktoria Rafalak z Instytutu Optoelektroniki WAT oraz mgr inż. Patrycja Lasota z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT zdobyły nagrody Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych. Oprócz nagród pieniężnych zwycięzcy dostają możliwość przedstawienia swojej pracy na jednym z branżowych wydarzeń.

Zdobywczyni III nagrody w kategorii prace inżynierskie i licencjackie inż. Wiktoria Rafalak zajmowała się wizualizacją impulsowej tarczy gazowej z zastosowaniem fotografii schlierenowskiej. „Na jej potrzeby skonstruowałam cztery układy optyczne służące do wizualizacji wypływu gazów niewidocznych gołym okiem w powietrzu i w próżni. Stworzyłam również animację przedstawiającą sekwencję czasową obrazów pokazujących formowanie się tarczy gazowej w powietrzu” – mówi laureatka, obecnie studentka studiów magisterskich na kierunku optoelektronika w Instytucie Optoelektroniki WAT. „Jednocześnie pracuję w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Po studiach magisterskich chciałabym rozpocząć studia doktoranckie i kontynuować karierę naukową” – dodaje inż. Rafalak.

W kategorii prac magisterskich wyróżnienie otrzymała mgr inż. Patrycja Lasota. W pracy pt. „Projekt obrazującej konstelacji satelitów Cubesat na potrzeby SZ RP” skupiła się na znaczeniu przestrzeni kosmicznej dla współczesnego pola walki. W 2019 r. Sojusz Północnoatlantycki uznał przestrzeń kosmiczną za piątą domenę prowadzenia operacji militarnych.

„Satelitarne techniki obserwacji umożliwiają wykonywanie zobrazowań dowolnego miejsca na powierzchni Ziemi i dostarczają wiarygodnych informacji dla wszystkich szczebli dowodzenia. Osiągnięcie niezależności w zakresie pozyskiwania obrazów z pułapu orbitalnego stanowi jeden z priorytetów Sił Zbrojnych RP. Mając na względzie potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz zachowanie niskich kosztów w pracy przedstawiłam proces projektowania i analizy konstelacji składającej się z nanosatelitów obrazujących CubeSat” – wyjaśnia Patrycja Lasota.

Zaproponowana przez nią metodyka pozwala na wyznaczenie optymalnych parametrów orbitalnych oraz przybliżonej liczby satelitów w konstelacji z zachowaniem minimalnej wymaganej rozdzielczości przestrzennej i czasu rewizyty dostosowanego do obszaru operacyjnego zainteresowania. Na podstawie opracowanego algorytmu powstał projekt konstelacji satelitów CubeSat spełniający zasadnicze potrzeby rozpoznawcze SZ RP w zakresie obserwacji terenów Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach pracy została również wykonana aplikacja “SatCAT” automatyzująca proces projektowania i analizy konstelacji obrazujących w oparciu o zaproponowaną metodykę.

Konkurs o Nagrodę Prezesa POLSA obejmuje zagadnienia z zakresu badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej, funkcjonowania przemysłu kosmicznego, wykorzystania badań i ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa i naukowych. Oceniane były prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie, obronione we wrześniu ubiegłego roku lub później.

POLSA powstała w 2014 roku. Od tego czasu polscy naukowcy i inżynierowie nieprzerwanie pracują nad rozwojem kosmicznych technologii. Agencja angażuje się również w promocję edukacji kosmicznej i wspiera rozwój talentów młodych naukowców. W ten sposób przyczynia się do wykształcenia wykwalifikowanych specjalistów, którzy w przyszłości będą pracować nad polskim programem kosmicznym.

Marcin Wrzos

fot. Wiktoria Rafalak