Rafał Kolbicz, absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Dyrektor Centrum Wdrożeń ERP Egeria w Comarch

Dlaczego jesteś dumny z bycia absolwentem WAT?

Jestem dumny z bycia absolwentem WAT przede wszystkim dlatego, że Wojskowa Akademia Techniczna to uczelnia unikalna w skali Polski, z fascynującą historią i bardzo szczególnym klimatem. Dla mnie WAT to wyjątkowe połączenie świata cywili ze światem wojska, które spaja zamiłowanie do nauki i rozwoju. Jednocześnie w tym połączeniu niezwykle ważne są wspólne wartości takie jak szacunek do innych, lojalność czy chęć niesienia pomocy i wspierania innych.

Wojskowa Akademia Techniczna to tradycja umiejętnie połączona z nowoczesnością, dzięki czemu studenci – o ile tylko tego chcą – mogą czerpać garściami wiedzę, doświadczenie i dobre, etyczne wartości zarówno od kadry, jak i od starszych kolegów i koleżanek.   

Co uważasz za swoje największe osiągnięcie zawodowe?

Odkąd skończyłem WAT, moja kariera zawodowa powoli nabierała rozpędu. Obecnie czuję, że największe osiągnięcie zawodowe jest jeszcze przede mną. Pomimo, że Wojskową Akademię Techniczną skończyłem ponad 11 lat temu, w dalszym ciągu rozwijam się i mam kolejne pomysły na siebie w przyszłości.

Jeżeli miałbym wskazać największe z dotychczasowych osiągnięć zawodowych, to jest to moja obecna rola w firmie, w której pracuję. Jestem Dyrektorem Centrum Wdrożeń ERP Egeria i odpowiadam za wdrożenia systemu klasy ERP w instytucjach administracji publicznej w całej Polsce. Natomiast ponieważ zawsze powtarzam, że na koniec gry wszystkie figury i tak lądują w jednym pudełku, dla mnie osobiście największym osiągnięciem zawodowym jest fakt, że ludzie chcą ze mną pracować, zarówno jako managerem, jak i ze mną jako człowiekiem. To jest osiągnięcie zawodowe, które daje mi największą satysfakcję.

Dlaczego warto studiować w WAT?

Wojskowa Akademia Techniczna pozwala na zdobycie unikalnej wiedzy, również na kierunkach niewystępujących powszechnie na innych uczelniach technicznych w Polsce. Program nauczania jest szeroki i innowacyjny. I choć studia nie należą do „lekkich”, to bardzo dobrze przygotowują do późniejszego rozwoju kariery zawodowej.

Z pewnością ważnym aspektem studiów w WAT jest możliwość czerpania doświadczenia od wykładowców, z których wielu nadal pracuje zawodowo w branży IT. Anegdoty z projektów, w których uczestniczyli nasi wykładowcy, czy tzw. lifehacki podczas rozwiązywania przykładowych zagadnień projektowych szczególnie zapadły mi w pamięć i były wiedzą praktyczną, której nie znajdzie się w żadnej książce. Należy tu także zaznaczyć, że nierzadko projekty realizowane w Wojskowej Akademii Technicznej są następnie komercjalizowane bądź wykorzystywane na potrzeby wojska. Wszystkie te elementy czynią studia w WAT atrakcyjnymi.

Czy studia w WAT pomogły Ci w rozwoju kariery zawodowej?

Sam program nauczania realizowany podczas studiów z pewnością dobrze przygotował mnie merytorycznie do pracy zawodowej w obszarze IT – zarówno w zakresie przedmiotów typowo matematycznych, jak i bardziej praktycznych, związanych z programowaniem czy też projektami IT. Natomiast to tylko część tego, co zyskałem podczas studiów w Wojskowej Akademii Technicznej. Uczelnia nie tylko przygotowała mnie merytorycznie, lecz także przekazała mi niezwykle ważne wartości, które towarzyszą mi cały czas i pomagają w rozwoju mojej kariery zawodowej.

Wiedza, jaką zdobywamy na każdej uczelni, jest bardzo ważna, niemniej po zakończeniu studiów, budując swoje doświadczenie zawodowe, niejednokrotnie zderzałem się z brakiem etyki zawodowej, manipulacjami czy egoizmem wśród innych ludzi. Wojskowa Akademia Techniczna nauczyła mnie, że zasady i etyka są niezwykle ważne. Zasady wpojone nam przez wykładowców WAT oraz kadrę kierowniczą podczas studiów pozwalają mi być lepszym managerem, lepszym współpracownikiem, ale także po prostu lepszym człowiekiem. To są wartości, które w natłoku wiedzy, jaka jest przekazywana studentom, mogą umknąć. Ale zostają one w nas na zawsze.

Jakie kompetencje i umiejętności nabyte w WAT sprawdziły się w życiu zawodowym?

Studia w WAT umożliwiły mi nabycie nie tylko kompetencji twardych w zakresie elektroniki, języków programowania, budowania sieci neuronowych czy systemów eksperckich, ale pozwoliły na zbudowanie kompetencji miękkich takich jak skuteczność w realizowaniu zadań, nieszablonowe podejście do wyzwań, logiczne myślenie, zarządzanie czasem czy komunikatywność i umiejętność pracy w grupie.

Muszę zaznaczyć, że kompetencje twarde często są wykorzystywane na konkretnych stanowiskach pracy, natomiast kompetencje miękkie mogą być wykorzystane na wielu różnych, co czyni je niezwykle istotnymi. 

Które z oferowanych przez WAT kursów i certyfikatów przydały Ci się na ścieżce kariery?

Z uwagi na obrany przeze mnie kierunek rozwoju zawodowego nie realizowałem w WAT kursów i certyfikatów technicznych, które już wtedy były bardzo atrakcyjne dla większości studentów. Natomiast jedno szkolenie, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, szczególnie przydało mi się w pierwszym okresie po rozpoczęciu pracy zawodowej – było to szkolenie „Sztuka negocjacji”, pokazujące podstawowe techniki negocjacyjne. Wiedza zdobyta na tym kursie pozwoliła mi na łatwiejszą realizację moich pierwszych zadań projektowych w karierze zawodowej – zarówno w kontekście współpracy z Klientem zewnętrznym, jak i bezpośrednio z zespołem czy przełożonym.

Akademia ma bogatą ofertę zajęć dodatkowych – m.in. kół naukowych i sportowych. Czy podczas studiów robiłeś coś ponad program?

Podczas studiów, w zasadzie już od pierwszego roku, zacząłem udzielać się w Samorządzie Studenckim. Działalność studencka zajmowała mi znaczną część czasu wolnego. W 2008 roku zostałem wybrany na Przewodniczącego Samorządu Studenckiego WAT, a nieco później na Sekretarza Forum Uczelni Technicznych – komisji branżowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Miałem przyjemność zasiadać również w Senacie WAT z ramienia studentów Wydziału Cybernetyki. To były dość burzliwe czasy w Wojskowej Akademii Technicznej, podczas których Samorząd również walczył o istnienie naszej uczelni w dotychczasowej formie. Praca na rzecz uczelni oraz koleżanek i kolegów studentów dawała mi niesamowitą satysfakcję i w jakiejś formie ukształtowała mnie również jako managera, jakim obecnie jestem.  

Jedna rada dla studentów WAT wchodzących na rynek pracy?

Skończenie studiów to nie koniec Waszej nauki. To dopiero początek. Warto w tę drogę iść z odwagą, pasją, ale również z pokorą. To się opłaci.

Jakie kierunki studiów w WAT są w Twojej opinii przyszłościowe?

Z punktu widzenia IT świat zmierza w kierunku ciągłego i efektywnego dostarczania usług oraz Internetu Rzeczy. Technologia pędzi, a to stawia przed przyszłymi absolwentami WAT coraz to nowsze i poważniejsze wyzwania – zarówno związane z optymalizacją i efektywnością procesu dostarczania wartości dla biznesu, jak i przede wszystkim z bezpieczeństwem usług – jako elementu krytycznego do zachowania ciągłości dostarczania. Dlatego w moim osobistym przekonaniu, nie umniejszając oczywiście innym bardzo ciekawym i przyszłościowym kierunkom branżowym, dzisiaj stawiałbym mocno na cyberbezpieczeństwo, czyli na kierunek wspierający praktycznie każdą gałąź biznesu od strony bezpieczeństwa informatycznego.

 

Dominika Naruszko
Projekt graficzny: Katarzyna Puciłowska

Rafał Kolbicz