Którędy przejadą czołgi, a gdzie natrafią na przeszkodę nie do pokonania? Opracowany przez naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej system modelujący warunki wojskowej przejezdności terenu, czyli możliwości poruszania się wojsk na przełaj w różnych warunkach pogodowych, wyznacza odpowiednią drogę.

Bazując na różnorodnych – wojskowych i cywilnych – danych wejściowych, system generuje mapy o różnej szczegółowości dostosowane do konkretnych potrzeb i automatycznie wyznacza optymalną trasę omijającą wszelkie utrudnienia i przeszkody terenowe.

W odróżnieniu od obecnie stosowanych metod system opracowany w Wojskowej Akademii Technicznej umożliwia wyznaczenie współczynnika przejezdności w skali ciągłej. W ten sposób można zdefiniować przejezdność określonego obszaru z nieporównywalnie większą dokładnością, a wyniki klasyfikacji wykorzystać znacznie szerzej.

Dzięki autorskim algorytmom programistycznym możliwe jest automatyczne generowanie wojskowych map dostępności terenu – przygotowanie materiałów źródłowych, wyznaczenie współczynnika przejezdności terenu i wizualizacja wynikowych map na geoportalu. Udostępnianie danych odbywa się przez serwer GIS (MapServer) przy wykorzystaniu protokołu WMS (Web Map Service). Wyniki analiz prezentowane są w przeglądarce internetowej. W tym celu zastosowano biblioteki OpenLayers, które zawierają zestaw gotowych procedur ułatwiających tworzenie dynamicznych serwisów mapowych. Dane dotyczące przejezdności są wyświetlane na podkładzie VMap Level 1 i 2 oraz topograficznych map rastrowych. Geoportal został również wzbogacony o funkcjonalności związane z pracą na mapie.

W ramach prac opracowane i zaimplementowane zostały algorytmy określania współczynników przejezdności bazujące m.in. na wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych. System ma zatem możliwość wyznaczania dostępności zarówno na poziomie operacyjnym, generując mocno uogólnione mapy dostępności, jak i taktycznym, analizując możliwość przemieszczania się pojedynczych pojazdów o określonych parametrach trakcyjnych.

Zmienność i gwałtowność sytuacji związanych z potencjalnym obszarem zastosowania opracowywanych map (zarządzanie kryzysowe, planowanie ruchu wojsk) wiąże się z koniecznością automatyzacji procesu wyznaczania współczynnika przejezdności. Konfigurowalny system informatyczny WAT spełnia to kryterium. Zastosowanie pól podstawowych oraz możliwość doboru ich wielkości wpływają na rozdzielczość otrzymanego modelu, a zatem na poziom szczegółowości niesionej informacji geograficznej.

Nowatorskie rozwiązanie opracowane i cały czas rozwijane w Wojskowej Akademii Technicznej ma zastosowanie zarówno wojskowe (w procesie planowania operacyjnego podczas tzw. informacyjnego przygotowania pola walki), jak i cywilne (w procesie zarządzania kryzysowego). System można będzie poznać na stoisku WAT podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w dniach 6-9.09.2022 r. w Kielcach.

 Dominika Naruszko
fot. canva.com

W przypadku zainteresowania rozwiązaniem zapraszamy również do kontaktu bezpośredniego:
dr inż. Bogusława Gradzik
broker technologii
Wojskowa Akademia Techniczna
tel. 261 839 088
boguslawa.gradzik@wat.edu.pl