Archiwa WIM - Dział Promocji i Komunikacji Wojskowej Akademii Technicznej

Z dr. hab. inż. Volodymyrem Hutsaylyukiem, prof. WAT, z Wydziału Inżynierii Materiałowej Wojskowej Akademii Technicznej o nowej metodzie kompleksowej oceny stanu infrastruktury w elektrowniach cieplnych, która została opisana w czasopiśmie „Materials”, rozmawia Marcin Wrzos.
Z dr. hab. inż. Volodymyrem Hutsaylyukiem, prof. WAT, z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej o nowej metodzie kompleksowej oceny stanu infrastruktury w elektrowniach cieplnych, która została opisana w czasopiśmie „Materials”, rozmawia Marcin Wrzos. Jak był powód podjęcia badań? Obecnie w Polsce …
Naukowcy Wojskowej Akademii Technicznej doskonalą metodę wytwarzania połączeń bimetalicznych typu aluminium-stal. Zastosowanie nowatorskiej techniki zgrzewania tarciowego z przemieszaniem pozwala zredukować masę komponentów maszyn przy zachowaniu ich wysokiej nośności. Badania prowadzone wspólnie z naukowcami z Politechniki Bydgoskiej spełniają oczekiwania przemysłu, ponieważ …
Naukowcy WAT zaprojektowali innowacyjny sposób modelowania ruchu drogowego. Do przewidywania czasu przejazdu zaproponowali model sztucznej inteligencji (AI). Wdrożenie tego podejścia w systemach zarządzania ruchem znacząco poprawi jakość podróżowania. Wyniki badań opisali w czasopiśmie „Expert Systems With Applications”. Biorąc pod uwagę …
Wojskowa Akademia Techniczna z prestiżową Nagrodą Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego. Dr inż. Michał Kucewicz z Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT zajął II miejsce w konkursie organizowanym przez Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Nagrody przyznawane są młodym naukowcom za prace opublikowane przed ukończeniem 35. roku życia.
Wojskowa Akademia Techniczna z prestiżową Nagrodą Naukową im. prof. Michała Życzkowskiego. Dr inż. Michał Kucewicz z Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT zajął II miejsce w konkursie organizowanym przez Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Nagrody przyznawane są młodym naukowcom za prace opublikowane …

Dział Promocji i Komunikacji

„Głos Akademicki”