Archiwa bezpieczeństwo - Dział Promocji i Komunikacji Wojskowej Akademii Technicznej

Z zespołem realizującym projekt COURAGEOUS: płk. dr. hab. inż. Markiem Życzkowskim, prof. WAT, kierownikiem projektu, mgr. inż. Konradem Brewczyńskim oraz mgr. inż. Krzysztofem Cichulskim z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, rozmawia Dominika Naruszko. Dominika Naruszko: Jednym z projektów, nad którym pracuje …
Kolejny sukces naukowców Wojskowej Akademii Technicznej. W konkursie organizowanym w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) zdobyli 19,7 mln złotych na projekt, który ma na celu podniesienie kompetencji w zakresie identyfikacji zagrożeń związanych z materiałami niebezpiecznymi. Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na zakup aparatury do detekcji i analizy materiałów niebezpiecznych oraz zbudowanie zespołu, który w przyszłości stworzy nowy kierunek studiów w WAT.
Kolejny sukces naukowców Wojskowej Akademii Technicznej. W konkursie organizowanym w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) zdobyli 19,7 mln złotych na projekt, który ma na celu podniesienie kompetencji w zakresie identyfikacji zagrożeń związanych z materiałami niebezpiecznymi. Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone …
Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczą w budowie innowacyjnego bezzałogowego prototypu ekranoplanu. Są odpowiedzialni m.in. za projekt aerodynamiczny obiektu, projekt wytrzymałościowy, opracowanie modeli dynamicznych platformy oraz dobór napędu. Ekranoplan to statek powietrzny poruszający się nisko nad powierzchnią wody z bardzo dużą prędkością. W przyszłości będzie wspierać działania Wojsk Specjalnych na akwenach morskich.
Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczą w budowie innowacyjnego bezzałogowego prototypu ekranoplanu. Są odpowiedzialni m.in. za projekt aerodynamiczny obiektu, projekt wytrzymałościowy, opracowanie modeli dynamicznych platformy oraz dobór napędu. Ekranoplan to statek powietrzny poruszający się nisko nad powierzchnią wody z bardzo …

Dział Promocji i Komunikacji

„Głos Akademicki”