Nauka i technologia - Strona 10 z 10 - Dział Promocji i Komunikacji Wojskowej Akademii Technicznej

Izabela Wolańska – studentka Szkoły Doktorskiej WAT
Dziś prezentujemy kolejną rozmowę z cyklu #WomenInScience. Z Izabelą Wolańską – studentką Szkoły Doktorskiej WAT, badaczką z Wydziału Nowych Technologii i Chemii – rozmawiał Marcin Wrzos. Co zdecydowało, że wybrałaś ścieżkę naukową? Swoją działalność naukowo-badawczą rozpoczęłam w czasie studiów chemicznych. Przez prawie …
Marta Bistoń. Szkoła Doktorska WAT.
Z doktorantką Szkoły Doktorskiej WAT, pracującą w Instytucie Systemów Łączności na Wydziale Elektroniki WAT rozmawiał Hubert Kaźmierski. Co zdecydowało, że wybrałaś ścieżkę naukową? Od zawsze chciałam się uczyć i nie traktowałam tego nigdy jako przymusu, zwłaszcza jeśli chodziło o przedmioty, które …
Z dr. hab. inż. Marcinem Kowalskim, prof. WAT, z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, autorem artykułu „Diabetic retinopathy identification using parallel convolutional neural network based feature extractor and ELM classifier” opublikowanego w „Expert Systems with Applications”, rozmawia Dominika Naruszko. Dominika Naruszko: …

Dział Promocji i Komunikacji

„Głos Akademicki”