Zaproponowany przez studenta WAT system informatyczny korzystający z rejestru rozproszonego, ułatwiający transport przesyłek kurierskich, to krok w stronę sprostania obecnym wyzwaniom i rozwiązania problemów branży logistyczno-spedycyjnej. Innowacyjna koncepcja inż. Aleksandra Jabłońskiego została już doceniona wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie prac dyplomowych pierwszego stopnia organizowanym przez 4 Science Institute.

Rynek e-commerce to najszybciej rozwijający się w ostatnich latach segment handlu. W ciągu 5 lat potroił on swoją wartość i w 2020 roku był szacowany na ponad 3 biliony USD. Według raportu OECD rokrocznie globalny handel elektroniczny rośnie około 20% [1].

Szczególny wpływ na szybki wzrost wartości rynku e-commerce miała pandemia COVID-19, która znacząco go rozwinęła. Następstwem rozwoju był nagły wzrost liczby transportowanych obiektów. #młodyinnoWATor zainspirowany tymi zdarzeniami przygotował rozwiązanie usprawniający ten segment handlu. Sytuacja była trudna, firmy logistyczno-spedycyjne stanęły przed koniecznością skalowania swoich przedsiębiorstw. Musiały szybko dostosowywać infrastrukturę, aby świadczyć usługi transportowe na najwyższym poziomie i jednocześnie optymalizować ponoszone koszty inwestycyjne. Budowanie kolejnych punktów sortujących przesyłki po pierwsze wymagało czasu, którego wówczas nie było oraz wymagało sporych nakładów finansowych, które były ograniczane ze względu na trudną do przewidzenia przyszłość. Odpowiedzią na ten problem może być innowacyjne rozwiązanie przedstawione w pracy dyplomowej pt. „System informatyczny wspomagający działanie federacji firm spedycyjnych w zakresie śledzenia obiektów z wykorzystaniem rejestru rozproszonego” opracowanej przez studenta Wydziału Cybernetyki WAT Aleksandra Jabłońskiego.

#młodyinnoWATor jeszcze jako nastolatek, podczas nauki w technikum informatycznym w Pucku, zdobywał swoje pierwsze komercyjne doświadczenia w branży IT. Uczył się i jednocześnie pracował dla firm technologicznych z Trójmiasta. Rozpoczynając studia informatyczne w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, już na starcie miał zdefiniowane cele i wiedział, w którym kierunku chce się rozwijać. Przede wszystkim chciał łączyć studia z pracą, co umożliwił mu indywidualny tok studiów. „Dzięki takiemu studiowaniu, z tematami przewodnimi Internetu Rzeczy oraz rejestrów rozproszonych, mogłem skupić się na poszerzaniu horyzontów z tzw. technologii jutra. Zdobyłem również niezbędną wiedzę, która po pierwsze mnie ciekawi i jest unikatowa na rynku pracy, a po drugie pomogła mi zaprojektować taki system” – mówi Aleksander Jabłoński. To niejedyny akademicki sukces #młodegoinnoWATora. Przyznano mu także stypendium rektora WAT dla najlepszych studentów, a jego praca dyplomowa została wyróżniona i oceniona na najwyższą możliwą ocenę zarówno przez promotora, jak i recenzentów.

Zaproponowany przez Aleksandra system informatyczny zakłada zaproszenie obecnych na rynku firm spedycyjnych do współpracy i utworzenie z nich federacji. To ograniczyłoby ponoszone przez nie koszty zmienne, czyli inwestycje na budowę nowych punktów sortujących oraz pozwoliłoby na utrzymanie kosztów stałych na niskim poziomie. Do tego celu firmy w ramach utworzonej federacji współdzieliłyby swoje punkty sortujące. „Kluczowe dla sukcesu mojego rozwiązania jest spowodowanie relacji wygrana – wygrana pomiędzy firmami spedycyjnymi, które mogłyby zastosować wspólny system informatyczny do przechowywania niezbędnych informacji o sortowanych obiektach różnych firm” – tłumaczy #młodyinnoWATor. W swojej pracy dyplomowej zaproponował utworzenie takiego systemu opartego na rejestrze rozproszonym. Ten system zapewni między innymi integralność danych pomiędzy różnymi wewnętrznymi systemami firm spedycyjnych, ich bezpieczeństwo, odpowiednią przepustowość oraz możliwość śledzenia obiektów przez użytkownika końcowego.


Ogólny schemat architektury systemu spedycyjnego federacji z rejestrem rozproszonym, oprac. inż. Aleksander Jabłoński.

„Technologia rejestru rozproszonego to rodzaj technologii wspierającej rozproszone rejestrowanie zaszyfrowanych danych. W tym przypadku danymi były informacje o przesyłce, np. adres docelowy, jej rozmiar czy waga. Zastosowany w pracy dyplomowej system blockchain to specjalna reprezentacja rejestru rozproszonego, który można porównać do technologii rozproszonej bazy danych” – objaśnia inż. Aleksander Jabłoński. „Rozwiązanie zastosowane w pracy inżynierskiej moim zdaniem jest w stanie zrewolucjonizować transporty obiektów i ich śledzenie oraz zoptymalizować ten proces. Nie będzie to jednak możliwe bez współpracy firm spedycyjnych w celu zwiększenia rentowności finansowej tego sektora. Zaproponowane rozwiązanie mogłoby znacząco ułatwić przewóz obiektów w ujęciu międzynarodowym, a nie tylko krajowym. Pozwoliłoby ono również zmniejszyć wykluczenie biedniejszych państw w kwestii transportu międzynarodowego poprzez obniżenie kosztów obsługi takiego przedsięwzięcia. Wierzę, że po przezwyciężeniu kilku problemów, które trzeba wziąć pod uwagę przy skalowaniu tego rozwiązania, zaproponowany system informatyczny jest w stanie pozytywnie przejść proces komercjalizacji oraz zrzeszyć największe firmy spedycyjne do współpracy jako jedna federacja” – podsumowuje #młodyinnoWATor. Koncepcja projektu, a właściwie modelu biznesowego, który w swojej pracy dyplomowej przedstawił student WAT, opiera się na implementacji aplikacji mobilnej. Za jej pomocą, poprzez skanowanie kodów QR obiektów, będą wprowadzane i aktualizowane informacje dotyczące śledzonych obiektów zawarte w rejestrze rozproszonym. Rejestr taki został stworzony i zaprogramowany przez kolegę Aleksandra, inż. Łukasza Kirylaka, na potrzeby jego pracy dyplomowej pod tytułem „Projekt i implementacja oprogramowania do śledzenia obiektów w federacjach firm spedycyjnych z wykorzystaniem rejestru rozproszonego”. Obaj poznali się w WAT i równocześnie studiowali indywidualnie.

Dr hab. inż. Zbigniew Zieliński mówi o pracy swojego podopiecznego – inż. Aleksandra Jabłońskiego – tak:

„Dyplomant zaproponował oryginalne rozwiązanie polegające na generowaniu unikatowego – uniwersalnego w całej federacji – identyfikatora zapisywanego w etykiecie przesyłki oraz w odpowiedniej strukturze przesyłanej do rejestru rozproszonego. Daje to możliwość powiązania danego obiektu wirtualnego z jego fizyczną reprezentacją. Identyfikator ten jest też zapisywany w postaci kodu QR. Zaproponowane przez dyplomanta rozwiązanie umożliwia śledzenie obiektów w czasie całego cyklu transportu dla wszystkich firm spedycyjnych tworzących federację”.

Innowacyjny system inż. Aleksandra Jabłońskiego zdobył już uznanie w ogólnopolskim konkursie prac dyplomowych pierwszego stopnia organizowanym przez 4 Science Institute. 9 grudnia podczas gali z okazji obchodów 50-lecia Polskiej Sekcji IEEE odebrał wyróżnienie drugiego stopnia w kategorii Blockchain 4 Science 2022. „To wyróżnienie jest dla mnie swego rodzaju docenieniem za ciężką pracę, którą wkładałem przez cały okres studiów informatycznych na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. To wisienka na torcie w bagażu moich doświadczeń, które zdobyłem przez te 3,5 roku nauki. Utwierdziło mnie to również w przekonaniu, że podjąłem właściwe decyzje i jestem na dobrej drodze” – mówi student WAT.

Koncepcja #młodegoinnoWATora przedstawia innowacyjne podejście do istniejących rozwiązań logistycznych. Zaproponowany system informatyczny może pomóc zwiększyć możliwości firm spedycyjnych i ograniczyć wymuszoną, ale przede wszystkim kosztowną rozbudowę ich infrastruktury.

Autor: Sebastian Jurek
fot. Katarzyna Puciłowska, Adam Konieczka

Artykuł powstał w ramach cyklu #młodziinnoWATorzy, w którym prezentujemy projekty, prace naukowe i dyplomowe, nowoczesne rozwiązania ambitnych studentów Wojskowej Akademii Technicznej, dla których 100% to za mało.

[1] Źródło: https://www.gov.pl/web/oecd/e-commerce-w-czasie-pandemii-covid-19