grafika z Arkadiuszem Piotrowskim

Z Arkadiuszem Piotrowskim, absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, Design Managerem w Skanska, rozmawia Dominika Naruszko

Dominika Naruszko: Dlaczego jesteś dumny z bycia absolwentem WAT?

Arkadiusz Piotrowski: Wojskowa Akademia Techniczna otworzyła mi drogę do kariery międzynarodowej. W 2016 roku, tuż przed ukończeniem studiów magisterskich, aplikowałem na kilka stanowisk inżynierskich w różnych firmach międzynarodowych. Podczas rozmów kwalifikacyjnych często wspominałem o uczelni, kierunku, zakresie studiów oraz rozwijałem zagadnienia tematu pracy dyplomowej. Niewątpliwie imponowało to osobom, które mnie rekrutowały. Utwierdziłem się w przekonaniu, iż WAT to nie tylko renomowana politechnika w Polsce, ale również uczelnia, która oferuje wysoki poziom nauczania w środowisku europejskim. Ostatecznie zaakceptowałem ofertę z Wielkiej Brytanii, gdzie rozpocząłem pracę w zespole projektów drogowych w prestiżowej firmie Atkins. 

Czym zajmujesz się zawodowo? 

Aby w pełni zrozumieć branżę budownictwa drogowego, postawiłem sobie za cel zdobycie doświadczenia zawodowego u wszystkich głównych uczestników procesu budowlanego, tj. projektanta, zamawiającego oraz wykonawcy.

W tym celu po kilku latach pracy w projektowaniu dróg oraz w nadzorze inwestorskim kontynuowałem karierę u odpowiednika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Wielkiej Brytanii – National Highways. Moją rolą jako inspektora były inspekcje i kontrola wykonywanych robót utrzymaniowych na drogach szybkiego ruchu. 

Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia w szeregach zamawiającego w 2021 roku dołączyłem do głównego wykonawcy – firmy Skanska, do projektu w systemie „projektuj i buduj” o wartości ponad 950 milionów funtów. Obecnie pracuję w tym projekcie jako Design Manager i koordynuję prace projektowe w zakresie drogowo-sanitarnym. Projekt tworzony jest w technologii BIM, czyli Building Information Modeling, gdzie przedmiar robót, kosztorys oraz wielobranżowy projekt techniczny przedstawione są w formie aktualizowanego na bieżąco modelu cyfrowego oraz informacji zamieszczonych w jego funkcjach. Dzięki temu mam dostęp do wiarygodnych danych przedstawionych w formie wizualizacji na platformie BI, które odzwierciedlają faktyczny stan projektu. Technologia ta pomaga mi lepiej podejmować decyzje, rozpoznawać ryzyko oraz szanse, zarządzać zmianami w projekcie oraz monitorować harmonogram, przedmiar oraz koszt projektu.

Dodatkowo od kilku lat pracuję na uczelni – w London South Bank University, gdzie biorę udział w serii wykładów dotyczących zdobywania uprawnień zawodowych. Dzięki takim inicjatywom studenci już na wczesnym etapie kariery mają możliwość rozpoczęcia procesu, który upoważni ich do egzaminu na uprawnienia, a zarazem sprawi, iż będą bardziej atrakcyjni na rynku pracy. Na zakończenie studenci przygotowują raport, w którym demonstrują doświadczenie akademickie spełniające wymogi kompetencji profesjonalnego inżyniera w danym zakresie ustalonym przez Brytyjską Izbę Inżynierów – Engineering Council. Są to m.in.: stosowanie wiedzy inżynierskiej, zarządzanie i przywództwo, BHP, zrównoważone budownictwo, kompetencje miękkie i komunikacja, kontrakty i finanse oraz etyka i profesjonalny kodeks. Wykłady sprawiają mi niesamowitą radość, gdyż w mojej opinii dzielenie się wiedzą jest jednym z elementów poprawiających produktywność w budownictwie.

Największe osiągnięcie zawodowe?

Głównym celem młodych inżynierów dążących do objęcia samodzielnych funkcji technicznych jest zdobycie uprawnień zawodowych. Każdy, kto je posiada lub jest w trakcie procesu ich zdobywania, rozumie, jak wiele pracy trzeba włożyć w to, aby zdać egzamin kwalifikacyjny. Zdany egzamin potwierdza nie tylko wysoką jakość kompetencji inżyniera, lecz także umożliwia mu rozwój w zawodzie oraz zwiększa gratyfikacje finansowe.

W 2018 roku uzyskałem uprawnienia w najstarszej izbie inżynierów na świecie – Institution of Civil Engineers, w skrócie ICE, co w tym momencie jest moim największym osiągnięciem zawodowym. Co ciekawe, proces zdobywania uprawnień w Wielkiej Brytanii różni się znacząco od tego, jak zdobywa się je w Polsce. Jednym z elementów jest na przykład wymóg wzięcia udziału w promowaniu inżynierii lądowej lub nauk technicznych w szkołach lub podczas różnych wydarzeń. Sam przez dwa lata pełniłem funkcję reprezentanta ICE na Polskę. W celu promocji stowarzyszenia odwiedzałem politechniki w kraju, zachęcając studentów do dołączenia do organizacji. Jeszcze jako student WAT przeprowadziłem wykład dla Koła Młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, gdzie po spotkaniu chętni dołączyli do organizacji, a WAT został wpisany na listę uczelni akredytowanych przez ICE.

Dlaczego warto studiować w WAT?

Przed rozpoczęciem studiów w WAT dokładnie przeanalizowałem zakres przedmiotów ujętych w programie budownictwa komunikacyjnego. Okazał się on bardzo ciekawy i otwierał drogę do kariery w obszarach takich jak m.in. drogownictwo, mosty, koleje czy lotniska. Zdobytą wiedzę z większości przedmiotów wykorzystuję w codziennym wykonywaniu obowiązków inżyniera oraz menadżera.

Dodatkowo bardzo imponowało mi elastyczne podejście wykładowców. Przykładem może być moja propozycja autorskiego tematu pracy magisterskiej dotyczącej zastosowania BIM w projektach drogowych, który został pozytywnie rozpatrzony przez mojego promotora. Dzięki jego wsparciu mogłem rozwinąć interesujący mnie temat, a zarazem zrobić coś innowacyjnego, co nie było jeszcze głębiej analizowane na moim kierunku studiów. Wpłynęło to na mój rozwój osobisty oraz pomogło mi w odniesieniu sukcesu zawodowego. Przykład ten potwierdza, iż WAT jest przyjazny studentom i otwarty na nowe wyzwania. 

Jak studia pomogły Ci w rozwoju kariery zawodowej?

Studia w WAT dały mi wiedzę oraz umiejętności potrzebne do tego, aby kompetentnie wykonywać zawód inżyniera budownictwa. Zawód ten wymaga biegłości w szybkiej analizie danych, przetwarzania dużej ilości informacji i odpowiedniego planowania zadań. Podczas rozmów kwalifikacyjnych otrzymywałem pytania techniczne, a większość odpowiedzi opierałem na wiedzy wyniesionej ze studiów, szczególnie w aspekcie budowy i eksploatacji dróg, co spotykało się z uznaniem ze strony potencjalnych pracodawców.

Jakie kompetencje i umiejętności nabyte podczas studiów sprawdziły się w życiu zawodowym?

Podczas studiów nie tylko poszerzyłem wiedzę techniczną, ale też rozwinąłem kompetencje miękkie. Szczególnie mowa tu o umiejętności pracy pod presją czasu oraz odporności na stres. Studia wymagały świetnej organizacji pracy oraz dużej motywacji do osiągnięcia celów. Umiejętności te wykorzystuję przy projektach drogowych w środowisku napiętego harmonogramu prac projektowych i wykonawczych.

Jedna rada dla studentów wchodzących na rynek pracy?

Jeśli aspirujesz do pracy w najlepszych firmach, samo wykształcenie może nie wystarczyć. Warto pomyśleć o zajęciach poza bieżącymi studiami, które sprawią, iż Twoje CV wyróżni się na tle innych, szczególnie jeśli nie posiadasz doświadczenia zawodowego lub ukończonych praktyk. Dlatego warto korzystać z dodatkowych zajęć, aby wykazać swoje zainteresowanie i pasję w kierunku studiowanego przedmiotu.

Jakie kierunki studiów w WAT są w Twojej opinii przyszłościowe? 

W branży budownictwa drogowego w Wielkiej Brytanii widać zmianę kierunku zarządzania projektami, gdzie technologia coraz mocniej wspiera codzienne decyzje. Na co dzień używam narzędzi analitycznych, które przejrzyście komunikują zmiany w projekcie, wskazują obszary zwiększenia kosztów, emisji CO2, pokazują trendy oraz cele nieukończone w zaplanowanym terminie. Dlatego umiejętność korzystania z nich i interpretacji danych, nauka programowania, znajomość narzędzi BIM oraz technologii Microsoft Power BI będzie częściej stosowana przez wszystkich uczestników przedsięwzięć budowlanych. Kierunki studiów powiązane ze stosowaniem tych narzędzi pozwolą na spełnienie wymogów rynku budowlanego w niedalekiej przyszłości. 

Dominika Naruszko
Projekt graficzny: Katarzyna Puciłowska

grafika z Arkadiuszem Piotrowskim