Radary dalekiego zasięgu P-18PL, nad którymi pracowali naukowcy z Wydziału Elektroniki WAT znajdą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Kontrakt w tej sprawie, o wartości ponad 3,1 mld złotych będzie realizowany w latach 2023-2035. To krok milowy w rozwoju polskiej obrony przeciwlotniczej.

Radary dalekiego zasięgu P‑18PL, nad którymi pracowali naukowcy z Wydziału Elektroniki WAT znajdą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Kontrakt o wartości ponad 3,1 mld złotych będzie realizowany w latach 2023 – 2035. To krok milowy w rozwoju polskiej obrony przeciwlotniczej.

Zamówienie przez Agencję Uzbrojenia 24 radarów dalekiego zasięgu P‑18PL to przełom w procesie budowy systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w Polsce. Projekt, którego celem było opracowanie prototypu radaru został zakończony w grudniu 2022 r. pozytywnym wynikiem badań kwalifikacyjnych. Był realizowany przez konsorcjum składające się z PIT-RADWAR S.A. (lider) i Wojskowej Akademii Technicznej. Kierownikiem projektu ze strony WAT był prof. dr hab. inż. Adam Kawalec.

„Zawarcie kontraktu na dostawy 24 radarów P‑18PL otwiera nowe perspektywy dla Sił Zbrojnych RP, wprowadzając do arsenału nowoczesne narzędzia pozwalające na skuteczną obserwację, identyfikację i zwalczanie zagrożeń na dużych dystansach. Jednocześnie stanowi dowód zdolności polskiej myśli technicznej na możliwość tworzenia innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie radiolokacji, co wpisuje się w globalne trendy rozwoju technologii obronnych” – mówi dr inż. Bronisław Wajszczyk, kierownik Zakładu Systemów Radioelektronicznych w Instytucie Radioelektroniki Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, odpowiedzialny za oprogramowanie radaru ze strony WAT.

Radar wstępnego wskazywania celów P‑18 PL, pracujący w paśmie metrowym, ze skanowaniem fazowym w dwóch płaszczyznach dla Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej (ZROP). Ma on zdolność współpracy z systemami dowodzenia Sił Powietrznych oraz Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej. Docelowo, radar ten będzie włączony w Zintegrowany System Dowodzenia Obroną Przeciwlotniczą i Przeciwrakietową (IBCS), obsługując zarówno zestawy obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew, jak i zestawy średniego zasięgu w ramach programu Wisła.

Radar P‑18 PL składa się z trzech elementów: wozu antenowego WA-18, jednostki zasilania JZ-18T oraz wozu wskaźnikowego WW-18. Jest to nowoczesny trójwspółrzędny radar z anteną aktywną i cyfrowym formowaniem wiązek. Umożliwia on wczesne wykrycie zagrożeń, w tym także pocisków balistycznych i hipersonicznych. Radar P‑18PL potrafi również wykrywać obiekty powietrzne typu stealth oraz śmigłowce w zawisie. Radar ten jest wysoce mobilny oraz charakteryzuje się krótkim czasem osiągania gotowości bojowej.

„Umowa na dostawy i serwis 24 radarów dalekiego zasięgu P‑18PL jest ważnym wydarzeniem w procesie rozwoju jego producenta, czyli PIT-RADWAR S.A. ponieważ pozwoli rodzimemu przemysłowi obronnemu na dalszy rozwój polskiej myśli technicznej w dziedzinie radiolokacji i dostarczanie nowoczesnych rozwiązań Siłom Zbrojnym RP. Jest to ponadto krok milowy w rozwoju polskiej obrony przeciwlotniczej także w aspekcie możliwości łączenia tych rozwiązań z systemami sojuszniczymi” –uważa dr hab. inż. Czesław Leśnik, prof. WAT odpowiedzialny ze strony WAT za algorytmy przetwarzania sygnałów oraz danych w projekcie P18-PL.

Projekt ten był wielokrotnie nagradzany. W 2018 roku zwyciężył w konkursie „Lider Innowacji w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności 2018”, organizowanym przez Fundację „Promilitaria XXI” oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W tym roku zdobył II miejsce w konkursie „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności” Portalu Mundurowego, który odbywa się corocznie pod patronatem honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

oprac. Marcin Wrzos

fot. Piotr Serafin