Dostępne w magazynie

Materiały promocyjne dostępne dla jednostek Akademii.

Formularze zamówień, ceny i szczegóły dotyczące planowania dostaw dostępne

są w Portalu WAT – Wiedza i zasoby / Promocja i marketing/
Domena wewnętrzna.

LINK